• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
VVG pirmininkė įgaliojimus turi

Paskelbta: 2021-05-17 11:01:34

Mieli Joniškio VVG nariai, norėtumė išsklaidyti abejones dėl mūsų veiklos teisėtumo.

Siekdami aiškumo situacijoje, kai viešai išsakomi teiginiai, kad Joniškio VVG pirmininkė yra netekusi įgaliojimų, nes 2021 m. kovo 9 d. yra pasibaigusi jos 4 metų kadencija, taip pat dėl abejonių, kiek galiojanti yra Joniškio VVG valdyba, iš kurios atšaukti trys nariai, atstovavę vietos valdžios sektorių, kreipėmės konsultacijos į teisininkus, prašydami pateikti teisinę nuomonę.
2021 m. gegužės 13 d. gavome advokatų profesinės bendrijos LEXIMUM teisinę nuomonę dėl valdymo organų kompetencijos.
Esminis visus VVG narius dominantis klausimas: ar organizacijos pirmininkė tebeturi įgaliojimus, kai sueina 4 metai nuo jos išrinkimo?
Advokatų profesinės bendrijos LEXIMUM nuomonė vienareikšmiška: vienasmenis valdymo organas Asociacijoje yra privalomas, jei jo nebūtų, Asociacija negalėtų tinkamai funkcionuoti.

VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre nėra įregistruota ir išviešinta Asociacijos pirmininkės kadencijos pabaigos data, be to, Asociacijos pirmininkė yra aiškiai nurodyta VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre ir tai yra prima facie įrodymas, kad Nijolė Valuckienė yra Asociacijos pirmininkė ir turi visus Asociacijos pirmininko įgaliojimus.

Taigi susiklosčiusioje situacijoje pirmininkė turi įgaliojimus iki tol, iki kol bus išrinktas naujas Asociacijos pirmininkas.

Išaiškintas ir VVG valdybos galiojimo klausimas.

Kviečiame susipažinti su visu atsakymu:
Advokatų profesinės bendrijos LEXIMUM teisinė nuomonė dėl valdymo organų komepetencijos.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt