• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Visuotinis narių susirinkimas vyksta rašytine procedūra

Paskelbta: 2021-03-10 09:39:25

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybai nutarus, visuotinis Joniškio VVG narių susirinkimas vyksta rašytine procedūra.
Susirinkimas jau prasidėjo:  Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė visiems nariams išsiuntė elektroninius laiškus su susirinkimo darbotvarke bei klausimų paaiškinimais, rašytinės procedūros aprašą.
Iki 2021 m. kovo 16 d. 17.00 val. laukiame Joniškio VVG narių pasisakymų darbotvarkėje esančiais klausimais, atsakant į gautą elektroninį laišką.
Jūsų dalyvavimas susirinkime ir balsavimas - tai atsakymas į el. laišką, išreiškiant savo nuomonę.

Atsakydami į laišką, parašykite:
1 klausimas. Pritariu/nepritariu;
2 klausimas. Pratęsti/nepratęsti.


VVG nariai gali elektroniniu paštu užduoti klausimus. Visi gauti klausimai ir atsakymai pateikiami visiems nariams likus ne mažiau, kaip 1 dienai iki susirinkimo datos. 
Balsuoti galima jau dabar. Jūsų balsavimo labai laukiame.
Būkite aktyvūs!


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt