• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu

Paskelbta: 2020-05-18 12:05:31

Šiais metais daug kas vyksta kitaip, nei buvo įprasta. Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai, todėl ir visuotinis Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupių narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdyba 2020 m. gegužės 15 d. posėdyje patvirtino visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą. Juo vadovaujantis, VVG pirmininkė iš anksto elektroniniu paštu VVG nariams praneš susirinkimo darbotvarkę, svarstomų klausimų sprendimo projektus, jų aiškinamuosius raštus ir kitą su klausimais susijusią medžiagą, o VVG nariai elektroniniu paštu galės užduoti klausimus ir pareikš savo pritarimą ar nepritarimą suformuluotiems sprendimams.

Visuotinio narių susirinkimo data bus paskelbta.

Norintiems susipažinti išsamiau: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt