• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Visuotiniame susirinkime išrinkti VVG valdybos nariai

Paskelbta: 2019-08-01 11:29:09

2019 m. liepos 30 d. įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Pagrindinis dienotvarkės klausimas – valdybos narių rinkimas. Joniškio VVG valdybą sudaryta iš 11 narių, kurie pagal atstovaujamus interesus yra pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai. Vietos valdžios atstovus siūlo Joniškio rajono savivaldybės taryba. 2019 m. birželio 27 dienos sprendimu Joniškio rajono savivaldybės taryba pripažino netekusiu galios ankstesnį Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl vietos valdžios atstovų siūlymo į Joniškio VVG valdybą ir pasiūlė išrinkti į Joniškio VVG valdybą šiuos vietos valdžios atstovus: Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorę Valę Kulvinskienę, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narius Mindaugą Balčiūną ir Romą Karūžną.Susirinkimas vienbalsiai išrinko pasiūlytus kandidatus.

Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė susirinkusiems trumpai pristatė VPS vykdymą. Šiemet nebebus skelbiami nauji kvietimai teikti paraiškas vietos projektams, nes išnaudota 80 procentų tam skirtų lėšų. Likusias lėšas bus galima naudoti tik po tarpinio VPS vertinimo. Joniškio VVG savanoriškai pasisiūlė bandomajam vertinimui – būti tarp pirmųjų, kurių strategijos bus vertinamos.

Nijolė Valuckienė sakė, kad Joniškio VVG turi galimybę teikti paraišką teritorinio bendradarbiavimo projektui ir paragino VVG narius siūlyti tokio projekto idėjas.

Susirinkime dalyvavusi Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Valė Kulvinskienė, išrinkta į VVG valdybos narius, pasidžiaugė įsijungusi į VVG veiklą, vertinanti iniciatyvas ir tikisi rezultatyvaus bendro darbo.

Nuoširdžiai dėkojame Joniškio VVG nariams, atvykusiems į susirinkimą, nepaisant atstumo, užimtumo, karšto darbymečio.

2019-07-30 visuotinio Joniškio VVG narių susirinkimo protokolas nr. 27


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt