• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Visose seniūnijose įvyko informaciniai renginiai

Paskelbta: 2020-01-02 15:25:09

Per 2019 metų lapkritį - gruodį visose Joniškio rajono savivaldybės seniūnijose įvyko informaciniai renginiai. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, projekto administratorė Rimantė Misiūnienė potencialiems pareiškėjams teikė informacija apie Joniškio VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, galimybes, planuojamus kvietimus.

2020 metais Joniškio VVG planuoja skelbti kvietimus šioms priemonėms:

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“. Priemonės teikiama parama NVO socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti daugiafunkcinių dienos centrų kūrimas, buitinių paslaugų teikimas, edukacinių programų įgyvendinimas ir kt.

Priemonei skiriama 19 100 Eur. Būtina sukurti bent 1 darbo vietą. Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 19 100 Eur.

„Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius ir paramos gavėjas – fizinis asmuo arba pelno siekiantis juridinis asmuo)“. Priemonės teikiama parama privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimui ir plėtrai. VVG tokia veikla yra priimtina, nes investicijas vykdys privatus asmuo, tuo pačiu neš atsakomybę už kokybišką paslaugų teikimą ir finansavimą. Veiklos sritys, kurios bus remiamos, bus pasirinktos pagal  vietos gyventojų socialinius poreikius:  senjorų namai, jaunimo užimtumo laisvalaikio centas ir kt.
Priemonei skiriama 46 466 Eur. Būtina sukurti bent 1 darbo vietą. Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 46 466 Eur.
„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, veiklos sritis    „VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“. Priemonės teikiama parama bus skiriama pareiškėjams, kurie numato kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų tęstinumo veiklas. Bus remiamos šios veiklos: tradicinių VVG teritorijos švenčių organizavimas, kultūros ir meno, sporto kolektyvų veiklos skatinimas, vietos krašto  amatų veiklos skatinimas ir kt.
Priemonei skiriama 19 717 Eur. Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 10 000 Eur
„Investicijos į materialiųjų turtą“, veiklos sritis    Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai (reglamentuoja KPP). Parama skiriama žemės ūkio produktams perdirbti, inovacijoms, naujoms technologijoms bei procesams diegti, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žemės ūkio produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtrai. Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas.
Veiklos sričiai skiriama 40 052 Eur.  Planuojama sukurti 2 darbo vietas. Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 40 052,00 Eur.
„Bendradarbiavimas“, veiklos sritis Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (reglamentuoja KPP). Veiklos srities parama teikiama horizontaliam ir vertikaliam tiekimo grandinės dalyvių bendradarbiavimui, kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir vietos rinką, bei vietos lygmens rinkodaros veiklai, susijusiai su trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų plėtra.
Veiklos sričiai skiriama 70 697 Eur.  Planuojama sukurti 2 darbo vietos. Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 38 000 Eur.

Daugiau informacijos:

dalijamoji medžiaga seniūnijose,
http://www.joniskiovvg.lt/  
El. paštas: info@joniskiovvg.lt
Nijolė Valuckienė 8 679 06373, 8 612 97931
Rimantė Misiūnienė 8 687 13329, 8 607 96377


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt