• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Valstybės dieną priminta ir apie saugų eismą

Paskelbta: 2018-07-12 08:43:31

Liepos šeštosios vakarą viso pasaulio lietuviai būrėsi giedoti Lietuvos himną.  Į šią didžiulę minią įsijungė Skaistgirio miestelis ir seniūnijos kaimai.  Aikštėje prie Skaistgirio kultūros namų pražydo trispalvei  dobilų lapai. Į tolį sklido lietuvių liaudies danų melodijos,  miestelio gatvėmis neskubėdami link kultūros namų žingsniavo  nuo miestelio gyventojai, į gimtąjį Skaistgirį sugrįžę vaikai ir vaikaičiai.

Artėjant dvidešimt pirmai valandai pilnėjo ir aikštė. Susirinkusieji  kultūrinių renginių organizatorės Vidos Norkuvienės buvo pakviesti paklausyti nuotaikingo koncerto, skirto Lietuvos 100-ečiui paminėti ,,O, žeme gimtoji, tėvynės kampeli jaukus...“. Sveikinimo žodį tarė Skaistgirio seniūnė Virginija Kaikarienė.  Koncerto metu eilėmis į susirinkusius kreipėsi  jauniausios saviveiklininkės, šokiu pasveikino jaunimas, o skambios dainos liejosi iš vyresnio amžiaus  saviveiklininkų lūpų. Renatas Gedraitis susirinkusius pradžiugino skrabalais išgaunamomis melodijomis, o solistas Henrikas Rudauskas  skambindamas gitara dainavo lyrines dainas. Jam antrino Donato Norkaus ir Vytauto Liulio duetas, bei Veltos ir Vytauto Liulių šeimyninis duetas, moterų ansamblis, kuriame tą vakarą dainavo seserys Danutė Čičinskienė ir Alina Šutkutė, bei Aurelija Skrupskelienė ir Jolanta Sidorovienė. Koncertą vainikavo folkloro kolektyvo atliekamos įvairius Lietuvos tarpsnius atspindinčios dainos, skaitovų  pamąstymai. 

Sugiedojus Lietuvos himną, visi buvo pakviesti vaišintis Verutės  Borisienės virta koše. Ošė parko medžių lapija, kažkur tolumoje suokė lakštingalos, klegėjo jaunimas, krykštavo patys jauniausi renginio dalyviai. Kas įskiepyta vaikystėje to neišplėši iš širdies ir senatvėje,- tai  kalbinamas ne kartą kartojo miestelio senjoras, būgnininkas Vytautas Stanislovas Vaičiūnas valstybinių švenčių metu ryšintis tautinė juostelę. Skaistgirio kultūros namų saviveiklininkai išlydėdami renginio dalyvius namo kiekvienam priminė kaip reikia saugiai elgtis gatvėje temstant. Nors ir šviesą atspindinčių priemonių nedalino, bet žodžiu kiekvieną pakalbino.

 Tą patį vakarą Reibinių kaimo bendruomenė savo  bendruomenės namų kiemelyje  su seniūnaičiu Gintautu Rudausku priešakyje diskutavo apie atšvaitų svarbą. O laikrodžio rodyklei priartėjus prie 21 valandos visi sustojo ratu giedoti himno. Vakarojant virė plovą, ėjo ratelius, prisiminė savo kaimą Lietuvos šimtmečio istorijoje. „Nesusirenkam visas kaimas, vieni darbe, kiti neparodo noro, bet svarbiausia , kad susirenkame nors iš kas antros trobos“,- vienas per kitą sakė reibiniečiai, matuodamiesi seniūnaičio dovanotas liemenes. „Tai respublikinio projekto ,,Eismo saugumas bendruomenėse“, kuriame dalyvaujame jau eilę metų dalis. Renkamės kalbame apie eismo saugumą, vieniems primename, kitus pamokome, tretiems dar neturintiems liemenių atšvaitų juos parūpiname“,- sakė tą vakarą kalbinamas Reibinių kaimo seniūnaitis Gintautas.  Aktyvūs reibiniečiai ir organizuojamuose žygiuose. Štai liepos ketvirtosios vakarą būrelis iš Reibinių prisijungė prie Skaistgirio moterų draugijos ,,Versmė““ moterų ir kartu mynė dviračių pedalus aplink Skaistgirį, grožėdamiesi nokstančiais javais, tvenkiniuose žydinčiomis vandens lelijomis.  Liepos 25- ąją vėl visi draugiškai  kartu su parapijos aktyvu minėsime Šv. Kristoforo dieną. Norime , kad mūsų krašto gyventojai būtų saugūs namuose, gatvėje ir dieną ir naktį,- negailėjo gražių žodžių projekto vykdytojams Lietuvos kaimo bendruomenių Sąjungai reibiniečiai.

Vida Urbonienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt