• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Valdybos narių atšaukimas stabdytų VPS įgyvendinimą

Paskelbta: 2021-03-03 14:49:36

2021 m. vasario 25 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje meras Vitalijus Gailius kreipėsi į Tarybos narius, kurie yra deleguoti į Joniškio VVG valdybą, kviesdamas juos priimti sprendimą dėl tolesnio dalyvavimo valdybos veikloje ir siūlydamas parengti savivaldybės tarybos sprendimą dėl deleguotų narių atšaukimo iš Joniškio VVG valdybos.

Kokios būtų vietos valdžios atstovų atšaukimo iš Joniškio VVG valdybos pasekmės?

Joniškio VVG įstatuose numatyta, kad Joniškio VVG valdybą sudaro 3 verslo, 5 pilietinės visuomenės, 3 vietos valdžios atstovai. Kiekvieno sektoriaus atstovavimas valdyboje yra būtinas. Toks reikalavimas yra ir Žemės ūkio ministerijos patvirtintose taisyklėse.

Jei Valdyboje nebeliktų vietos valdžios atstovų, ji nebegalėtų priimti sprendimų, susijusių su Vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, paramos vietos projektams skyrimu. Keturi dabar vykstantys kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti tikėtina įstrigtų. Per šiuos ketverius kvietimus rajonas galėtų įsisavinti apie 130 tūkst. eurų. Jei atstovaujantys vietos valdžią Valdybos nariai bus atšaukti, nebus galima priimti sprendimų tvirtinti tų kvietimų metu gautų projektų.

Negalėsime skelbti ir naujų kvietimų, nes nebus kas tvirtina finansavimo sąlygų aprašus.

Savivaldybės posėdžio metu nuskambėjo kaltinimai dėl Joniškio VVG veiklos.

Informuojame, kad Joniškio VVG nėra supažindinta su Specialiųjų tyrimų tarnybos Analitinės antikorupcinės žvalgybos tyrimo metu surinkta informacija.

Asociacijai Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė nei iš teisėsaugos, nei iš kuruojančių institucijų nėra pareikšti jokie įtarimai nei kaltinimai, nėra gauta jokių pastabų dėl organizacijos veiklos.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt