• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Valdyba priėmė sprendimus, aptarė įgyvendintus projektus

Paskelbta: 2021-12-08 16:43:20

Gruodžio 7 dieną įvyko Joniškio VVG valdybos posėdis, kuriame svarstyti klausimai, susiję su būsimais kvietimais teikti paraiškas.

Patvirtinta 29 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija. Valdyba aptarė planuojamų kvietimų Nr. 30,31 ir 32 naudos ir kokybės atrankos kriterijus, diskutavo ir nutarė kiek balų įvertinti atitiktį vienam ar kitam kriterijui. Ankstesniu valdybos sprendimu, finansavimo sąlygų aprašai buvo papildyti nauju atrankos kriterijumi – skiriami balai, o tai reiškia sudaromos palankesnės sąlygos tiems pareiškėjams, kurie iki šiol nėra gavę paramos iš dabartinės VPS, arba negavę paramos pagal tą priemonę, pagal kurią skelbiamas kvietimas. Valdybos preliminariai aptartus būsimų kvietimų atrankos kriterijus turės peržiūrėti Nacionalinė mokėjimo agentūra, tada VVG valdyba juos galutinai patvirtins.

Apie artimiausiu metu planuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategiją jau rašėme.

VVG valdybos posėdžio darbotvarkėje buvo ir įgyvendintų vietos projektų aptarimas. Dalyvavo pareiškėjai, sėkmingai įgyvendinę projektus pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „NVO ekonominės veiklos skatinimas“.

Ateityje numatoma reguliariai rengti įgyvendintų vietos projektų aptarimus, kuriuose dalyvautų Joniškio VVG valdyba bei pareiškėjai, įgyvendinę projektus pagal skirtingas priemones ir veiklos sritis.

„NVO ekonominės veiklos skatinimas” - viena iš populiariausių VPS priemonių. Pagal ją įvyko trys kvietimai, o 2022 metais įvyks dar vienas. Ši priemonė visada sulaukdavo didelio pareiškėjų susidomėjimo. Įgyvendinta net 17 vietos projektų. Dėl kiekvieno iš jų, kuomet projektai buvo pateikti, VVG valdyba rinkosi kaip Projektų atrankos komitetas, balsavo priimdami dėl jų sprendimus, tačiau formalios procedūros tuo ir baigdavosi. Šįkart Joniškio VVG valdybai, kurios sudėtis nuolat keičiasi, buvo sudaryta galimybė apžvelgti visą nevyriausybinių organizacijų ekonominės veiklos skatinimo įvairovę, išgirsti sėkmės istorijas, išklausyti su kokiais iššūkiais susiduria pareiškėjai, padiskutuoti, ką verta tobulinti. Prie daugelio projektų savo lėšomis prisidėjo ir Joniškio rajono savivaldybės administracija, kurios direktorius Tomas Armonavičius yra valdybos narys, todėl betarpiškas susitikimas tikrai prasmingas, suteikiantis galimybę išsakyti lūkesčius ir mintis, skatinantis geresnį tarpusavio supratimą.

Pirmas kvietimas pagal VPS priemonę „NVO ekonominės veiklos skatinimas” vyko 2017 metų pradžioje. Per šiuos metus nuveikta tikrai daug.

Pasinaudodama paramos galimybėmis, Ziniūnų kaimo bendruomenė "Obelėlė" įgyvendino tris projektus, siekdama skatinti bendruomenės ekonominę veiklą, aktyvinti vietos gyventojus užsiimti aromatinių ir prieskoninių augalų auginimu, produktų gamyba, domėtis tradiciniais amatais.

Darbšti ir aktyvi Stupurų kaimo bendruomenė taip pat įgyvendino tris projektus. Įsigijo įrangos ir ugdė gyventojų siuvimo įgūdžius, naujai pažvelgė į kaimiškos virtuvės tradicijas. Stupuruose kepami šakočiai, lifolizuojami produktai jau žinomi visoje Lietuvoje.

Nevyriausybinės organizacijos skatino savo narių ekonominę veiklą, įsigydamos aplinkos priežiūros įrangos. Vietos gyventojai įtraukiami į aplinkos priežiūros paslaugų vykdymą, ugdomas verslumas, prižiūrimos viešos erdvės, teikiama pagalba garbaus amžiaus kaimynams. Su aplinkos priežiūra susijusius projektus sėkmingai įgyvendino Rudiškių kaimo bendruomenė, Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė , Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“, VŠĮ Bežėnų senjorų namai, Juodeikių kaimo bendruomenė, sporto klubas "Žvelgaitis”, Gaižaičių kaimo bendruomenė, Drąsutaičių kaimo bendruomenė.

Linkaičių kaimo bendruomenė, projektinėmis lėšomis įsigijusi įrangos, skatino ekonominę veiklą, įtraukdama vietos gyventojus skalbti, džiovinti rūbus ir tvarkyti namus. Kitas jų įgyvendintas projektas - įsigyta įranga maisto paruošimui ir konservavimui.

Asociacija Gasčiūnų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą “Per tradicinius amatus verslumo link”, skatindama gyventojų medžio gamybos darbų, audimo įgūdžių ir kulinarinio paveldo puoselėjimą.

Baigiantis metams Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės nariai tradiciškai būdavo kviečiami į konferenciją, kurioje apžvelgdavome per metus nuveiktus darbus, dalindavomės ateities planais, bendraudavome. Deja, pandeminė situacija jau antri metai verčia laužyti gražią tradiciją, nebėra galimybės susitikti dideliu būriu. 

Praeinančių metų rezultatus ketiname apžvelgti nuotoliniu būdu – parengsime informaciją ir skelbsime ją Joniškio VVG svetainėje.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt