• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Teritorinio bendradarbiavimo projektui parama neskirta

Paskelbta: 2018-01-15 15:47:20

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informavo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupę, kad mūsų teiktas projektas "Palankios aplinkos turizmo plėtrai kūrimas taikant LEADER metodą skirtinguose Lietuvos regionuose", pateiktas 2017 m. birželio 28 d., yra netinkamas paramai gauti, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Nurodytos tokios atmetimo priežastys: paraiškoje ir papildomuose paaiškinimuose pateiktos informacijos nepakako pagrįsti, kad projekto tikslo nebūtų galima pasiekti be partnerių bendradarbiavimo, taip pat neaišku, koks bus sukurtas bendras produktas.

Joniškio VVG yra įsitikinusi, kad projekto tikslams pasiekti partneriai yra būtini, o bendras produktas, kuris būtų sukurtas įgyvendinus projektą - patrauklus paslaugų/lankytinų objektų paketas turstams,- yra konkretus ir prasmingas. Deja, Joniškio VVG, nors išreiškė norą dalyvauti projektų atrankos komisijos posėdyje, apie jį iš anksto informuota nebuvo, į posėdį kvietimo negavo, pateikti atsakymų į komisijos nariams kilusius klausimus neturėjo galimybės.

Kriterijai, kuriais vadovaujamasi nusprendžiant partnerių pasirinkimo pagrįstumą ar sukurto bendro produkto vertę mums nėra aiškūs.
Šiuo metu Joniškio VVG nėra gavusi PAK posėdžio protokolo.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt