• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 36

Paskelbta: 2024-02-19 10:20:24

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.
Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.  
Paraiškas gali teikti VVG teritorijoje registruoti subjektai (asmenys): ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Verslo pradžiai paraiškas gali teikti subjektai, įsteigti (veiklą pradėję) ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. Verslo plėtrai - vykdantys ūkinę komercinę veiklą ne trumpiau nei 12 mėnesių.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. kovo 14 d. 9:00 val. iki 2024 m. balandžio 16 d. 17:00 val. 
  
Vietos projektų paraiškos priimamos pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti  Nr. LEADER-19.2-6.2​

.

Finansavimo sąlygų aprašas verslo pradžiai

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Verslo plano forma (FSA 2 priedas)

.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Nr. LEADER-19.2-6.4

.

Finansavimo sąlygų aprašas verslo plėtrai

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Verslo plano forma (FSA 2 priedas)

.

SVARBŪS DOKUMENTAI

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt