• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Svarstomas VP administravimo taisyklių projektas

Paskelbta: 2016-08-07 09:55:24

Rugpjūčio 5 d. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, viešųjų ryšių specialistės Rimantė Misiūnienė ir Dalia Motik dalyvavo Raseiniuose vykusiame Vietos veiklos grupių tinklo valdybos susirinkime, į kurį taip pat buvo kviečiami VVGT nariai.
Susirinkimo dienotvarkė:

1. Dėl vietos projektų administravimo taisyklių svarstymo bei pasiūlymų parengimo;

2. Dėl Vietos plėtros strategijos administravimo taisyklių svarstymo bei pasiūlymų parengimo;

3. Dėl VPS įgyvendinimo pažangos kriterijų bei rezervinio fondo skirstymo metodikos pasiūlymų parengimo:

4. Einamieji klausimai :

- Dėl LKT parengtų pasiūlymų;

- Dėl rugsėjo 3d. renginio ir kt.

Aktualiausios šiuo metu yra Vietos projektų administravimo taisyklės. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija yra parengusi taisyklių projektą, tačiau jose yra nemaža nuostatų, keliančių klausimų bei abejonių vietos veiklos grupėms. Taisyklių projekto nagrinėjimas ir pastabų bei pasiūlymų rengimas jau kurį laiką vyko vietos veiklos grupėse, o susirinkimo Raseiniuose tikslas - aptarti vietos veiklos grupų pateiktus siūlymus bei suformuoti vieningą poziciją, kurią vietos veiklos grupių tinklas teiks koordinacinei tarybai.
Susirinkimas vyko itin dalykiškai. Buvo įdėmiai peržiūrimas 64 lapų administravimo taisyklių projektas su VVG pateiktomis pastabomis ir pasiūlymais, diskutuojama dėl kiekvieno punkto ir svarstoma, kuriuos VVG pasiūlymus priimti, o kurių atsisakyti.
Vietos projektų administravimo taisyklės - dokumentas, kurio labai laukia tiek vietos veiklos grupės, tiek ir būsimi projektų teikėjai. Kol neturime Žemės ūkio ministerijos patvirtintų vietos projektų administravimo taisyklių, negalime skelbti kvietimų teikti paraiškas projektams.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt