• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Šv. Martyno atlaidus prisiminus

Paskelbta: 2018-11-13 10:05:31

Sekmadienį Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šventė Šv. Martyno atlaidus. Į juos gausiai susirinko parapijiečiai, svečiai, trumpam grįžo kraštiečiai. Šv. Martyno atlaidus vedė Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Evaldas Alūza. Homilijos metu svečias kunigas kvietė kiekvienam savyje paieškoti tuštybės. Nenorėkim kažko gauti, jei patys vengiame duoti. Kiek aplink renginių, o ar į juos einame?- retoriškai klausimu kreipėsi ir į save, kunigus - bažnyčios tuštėja, o ar mes patys daug padarome, kad traukte trauktume parapijiečius į bažnyčias. Pasak kanclerio kunigo Evaldo Alūzos, Šv. Martyno atlaidai Šiaulių vyskupijoje švenčiami tik Skaistgiryje. Šie Šv. Martyno atlaidai neeiliniai, jų metu parapijos bažnyčioje atidengiama atminimo lenta bylojanti apie įvykius veikiant slaptai kunigų seminarijai Lietuvoje. Pasienio parapijos bažnyčia tapo katedra, kurioje įšventinimus gavo visa eilė kunigų. 1979 - 1989 metais Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčioje Dievo tarnas vyskupas Julijonas Steponavičius įšventino Ignacą Žeberskį, Justiną Algirdą Vaičiūną, Joną Borutą, Aušvydą Belicką, Andriuščyciną, Vytautą Vaičiūną, Kazimierą Juozą Ambrasą. Tuo metu parapijos administratoriumi buvo jėzuitas kunigas Leonardas Jagminas. Užrašytuose paliudijimuose randame, kad įšventinamieji atvykdavo į nuošalią parapiją vėlai vakare. Šventinimai vykdavo nedegant bažnyčioje šviesų, tik ant altoriaus įžiebdavo dvi žvakes, kad sklindanti šviesa nesudomintų gatvės praeivių. Bažnyčioje būdavo vyskupas Julijonas Steponavičius, parapijos klebonas Leonardas Jagminas ir vienas ar du įšventinamieji. Sunkiu laikotarpiu praeidavo kartais ne vienas mėnuo kol įšventinti kunigai gaudavo parapiją ir aukodavo Šv. Mišias.

Atidengus ir pašventinus atminimo lentą, gausus būrys atlaidų dalyvių stabtelėjo bažnyčios šventoriuje, kur į juos žvelgė dar dažais kvepiantis Rūpintojėlis prisėdęs ant lauko akmenėlio. Stogastulpį skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui padarė ir dovanojo gimtajai parapijai kraštietis Marijus Macis. Jį sveikino atlaiduose dalyvavęs seimo narys Stasys Tumėnas, Skaistgirio miestelio bendruomenė, moterų draugija ,,Versmė", parapijiečiai. Šiaulių vyskupo JE Eugenijaus Bartulio padėką Marijui Maciui perdavė vyskupijos kancleris kunigas Evaldas Alūza.

Atlaidų šv. Mišiose ir prie pašventinto stogastulpio giedojo Skaistgirio gimnazijos jaunimo sakralinis choras vadovaujamas mokytojos Ritos Eidukienės.

Bažnyčioje visą adventinį laikotarpį veiks Marijaus Macio medinių kryžių, lietuviškų Rūpintojėlių paroda.

Parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis atlaidų metu dėkojo bažnyčios tarnams, geradariams už visokeriopą pagalbą ruošiantis iškilmingiems Šv. Martyno atlaidams. Besiskirstantiems namo parapijiečiams ir svečiams linkėjo saugiai grįžti namo. Nepamiršti šviesą atspindinčių liemenių atšvaitų, kad kelyje jie būtų matomi. Priminimais apie eismo saugumą parapijiečiai atsisveikina nuo vieno sekmadienio iki kito. Kaip nepriminti, jei dalyvaujama respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse".

Išsiskirsčius atlaidų dalyviams, pakalbinome kraštietį Marijų Macį apie jo pomėgį kurti grožį, apie pasirenkamas sakralines temas. Mažakalbis vyras, nužvelgęs bažnyčios šventoriuje įkurdintą stogastulpį prasitarė, kad dar vaikas būdamas neatsitraukdavo nuo senelio, kai šis imdavo drožti medžio pliauską. Samčiai, šaukštai, mentelės greit išvysdavo dienos šviesą ir pasklisdavo giminių, kaimynų tarpe. Kiek vėliau akys krypo į dėdę tautodailininką nuo pajūrio. Vasaromis žiūrėk laisvesnę savaitę Marijus jau ir pas dėdę. Didžiausias džiaugsmas būdavo, kai sūnėnui duodavo padirbėti prie gimstančio Rūpintojėlio ar kryžiaus. Prieš gerą dešimtmetį ir pats Marijus Macis išdrįso vienas pats išdrožti pirmą Rūpintojėlį, o pasisekus, rankų nebenuleidžia. Atokvėpio valandomis po atsakingo darbo policijoje jis užsidaro savo dirbtuvėlėse ir kalbasi su medžio pliauska kol išvysta Rūpintojėlio siluetą. Vieno vakaro neužtenka, prireikia savaitės ir mėnesio, kol darbas būna baigtas. Jei kada sunku kalbinti medį, jis psiėmęs fotoaparatą išsiruošia į gamtą, kaimo kapinaites.

Vida Urbonienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt