• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Šv. Izidoriaus atlaidai Mergiūnų koplyčioje

Paskelbta: 2018-05-30 09:16:09

Kasmet, paskutinįjį gegužės šeštadienį Mergiūnų kaimo koplyčios link skuba žmonės. Nuo 1930- jų, kai pastatytą koplyčią jos fundatorius Mergiūnų kaimo ūkininkas Ignacas Jurevičius perdavė Joniškio parapijos bažnyčiai su sąlyga, kad Šv. Izidoriaus atlaidai vyksią būtent čia, Mergiūnų kaimo koplyčioje. Tiesa, buvo vos ne penkiasdešimties metų pertrauka, kai koplyčioje ne tikintieji rinkdavosi, bet buvo atvežami grūdai ar ūkio inventorius saugojimui. 1995 - aisais Joniškio Šv. Mergelės Marijos parapijos monsinjoro Juozo Dobilaičio rūpesčiu Mergiūnų koplyčia restauruota ir grąžinta tikintiesiems. Jau dvidešimt trečia gegužė, kai vykdomas parapijos pažadas koplyčios fundatoriui. Kasmet čia rengiami kraštiečių suėjimai ,,Aš čia pažįstu kiekvieną taką". Maldenių kaimo bendruomenė rūpinasi koplyčios ir aplink ją esančių kapinaičių priežiūra.

Žemė alsuoja sodria žaluma, baigia gesti kaštonų žvakės, laimę pavėjui pažėrė kvepiančios alyvos, tuoj pranyks rapsų geltonis banguojančioje javų jūroje. Dulkėtu Mergiūnų kaimo vieškeliu link medžių paunksmėje pasislėpusios koplyčios artėja mašinų vorelė. Šiemet jų vos ne dvigubai daugiau. Matyt išsivaikščiojusio kaimo anūkai vedini savo atžalomis neaplenkė senelių ir tėvų pamėgtos šventovės.

Pats vidudienis, kunigas vikaras Aldas Vinclovas kviečia visus bendrai maldai. Homilijos metu jis primena Šventojo Izidoriaus gyvenimą. Šv. Izidorius yra žemdirbių, o ypač artojų globėjas. Gera matyti šioje koplytėlėje kasmet susirenkančius tikinčiuosius gyvenančius šiame krašte arba grįžtančius trumpam į gimtinę.

Po atlaidų šv. mišių Maldenių kaimo fokloro kolektyvas, vadovaujamas Emilijos Kvedarienės ir meno vadovės Ritos Kipšaitės - Balčiūnienės pagiedojo giesmių. Emilija Kvedarienė trumpai apžvelgė koplyčios istoriją, paskaitė keletą ištraukų iš rašytinių šaltinių apie Mergiūnų koplyčią. Pasak jos ant koplyčios fundatoriaus nuotraukos yra užrašyta data 1923. Šiandien galima tik spėti ką ši data žymi - ar Ignacui Jurevičiui gimė sumanymas statyti koplyčią, ar jau buvo padėti pirmieji pamatų akmenys. Iš tų kraštų kilusi rajono paveldosaugininkė Regina Leknickienė sakė, kad 1923 metai yra Mergiūnų kapinių atidarymo metai, o 1930 metais rugpjūčio mėnesio vienuoliktą dieną buvo gautas leidimas pašventinti koplyčią. Šiandien vėl išgyvename sodybų tuštėjimo metą. Smagu, kad kaimo bendruomenė rūpinasi koplyčia, norėdama turėti kažką išskirtinio.

Maldenių kaimo bendruomenės pirmininkė Palmyra Rudauskienė kvietė pasodinti liauną ąžuoliuką, kalbėjo apie ąžuolo galias. Koplyčios fundatoriaus Ignaco Jurevičiaus anūkas pasodino ąžuoliuką prie vieškelio koplyčios pašonėje. Šį ąžuoliuką išaugino ir dovanojo maldeniškis Stanislovas Vainauskas. Tradiciškai vainikais apjuosę fundatoriaus amžino poilsio vietą ir Šv. Izidoriaus koplytstulpį Maldenių kaime, visi susėdo kaimo pavėsinėje pasišnekučiuoti. Koks suėjimas be grybų gegužiukų sriubos, kurią kasmet verda ir susirinkusius vaišina Emilija Kvedarienė. Pasivaišinę sriuba, susirinkusieji dainavo senolių dainas, jas keitė pasakojimai, prisiminimai.

 Zinaida Juodpalienė iš Veršių kaimo bendruomenei padovanojo savo močiutės išsaugotų senų šventų paveikslų. Zinaida sakė, kad jos močiutė ištekėjo už našlio Ignaco Jurevičiaus, likusio su septyniais vaikais. Tuomet gimė dar dvi dukros. Jų vaikai kasmet dalyvauja atlaiduose, prižiūri fundatoriaus šeimos amžino poilsio vietą. 

Vakarėjo jau, kai nuskambėjo paskutinės dainos melodija. Visi linksmi išsiskirstė atsisveikinę iki kitos gegužės, kai vėl susitikę spaus vienas kitam ranką.

Vida Urbonienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt