• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Sustiprinta Daukšių kaimo bendruomenės materialinės bazė

Paskelbta: 2019-10-01 10:12:48

Daukšių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Daukšių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Finansavimą projektui skyrė Žemės ūkio ministerija pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programą.

Iš projekto lėšų bendruomenė įsigijo muzikinį centrą, buitinę techniką, stalus renginiams ir užimtumui organizuoti.

Dokumentacijai tvarkyti, būsimiems projektams rengti bendruomenė dabar turi nešiojamą kompiuterį ir spausdintuvą atliekantį skenavimo funkciją.

Bendruomenės pastato išorėje pritvirtinta bendruomenės informacinė lenta, kurią sukūrė žagarietis tautodailininkas Dalius Udrakis.

Iš projekto lėšų Daukšių kaimo bendruomenė įsigijo parketinio lako ir patys savo jėgomis atnaujino pagrindinės renginių salės grindis.

Projekto vertė 1909,64 Eur. Nacionalinė parama projektui – 1699,59 Eur.  Likusia suma (210,05 Eur) prisidėjo Joniškio rajono savivaldybė.

Įgyvendinus projektą, sustiprinta bendruomenės materialinė bazė, sudarytos palankesnės sąlygas visų vietos gyventojų kultūriniam užimtumui didinti ir socialinei atskirčiai mažinti.

Daukšių kaimo bendruomenės informacija

 


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt