• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Susitiko Joniškio VVG valdyba

Paskelbta: 2017-10-30 11:31:16

2017 m. spalio 23 dieną įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Jame dalyvavo 7 Joniškio VVG valdybos nariai ir VVG administracijos darbuotojai. Posėdis buvo sušauktas siekiant glaudesnio bendravimo su Valdyba, kad jos nariai turėtų aktualiausią informaciją, o taip pat  norint sužinoti Valdybos narių nuomonę kai kuriais reikšmingais klausimais.

VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė pristatydama Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, informavo, kad vyksta visi privalomi darbai susiję su pirmų kvietimų metu gautų vietos projektų paraiškų vertinimu. Deja, paraiškų vertinimas užtruko, nes labai ilgai nebuvo gautos dalinio vertinimo išvados iš NMA. Yra vykdomi ir planuojami kiti strategijos įgyvendinimo darbai: bendravimas su galimais pareiškėjais, strategijos viešinimas, VVG darbuotojų dalyvavimas mokymuose, seminaruose ir kituose renginiuose.

Šiuo metu Joniškio VVG administracijos darbuotojai rengia finansavimo sąlygų aprašus kelioms priemonėms. Rengiant aprašą priemonei „VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“, su Valdybos nariais buvo diskutuojama, kokią maksimalią paramos sumą vienam projektui prasminga numatyti kvietimo metu, ir kokie galėtų būti atrankos kriterijai, kad sėkmingiau būtų pasiekti užsibrėžti tikslai.

2017-10-23 valdybos posėdžio protokolas


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt