• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Susitikimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje

Paskelbta: 2017-09-18 11:23:01

Rugsėjo 14 d. Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė, Dalia Motik susitiko su Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus patarėja Beata Zemska, kuri nuo rugsėjo mėnesio yra Joniškio VVG kuratorė. Susitikime dalyvavo vietos paraiškas Joniškio VVG pateikiusių pareiškėjų konsultantai dr. Vytautas Mickus ir Jūratė Čiuknaitė.

Susitikimo tikslas – susipažinti ir išsiaiškinti esamą situaciją. Vis dar vyksta pirmojo kvietimo, kurį Joniškio VVG buvo skelbusi iki 2017 m. kovo 15 d., ir antrojo kvietimo (iki 2017 m. balandžio 27 d.) gautų vietos projekto paraiškų vertinimas. Per šį laikotarpį keitėsi VP administravimo taisyklės, ir pareiškėjams kilo klausimų, kuo vadovaujantis buvo vertinamos pateiktos paraiškos.

Joniškio VVG keletą mėnesių nesulaukė atsakymų į oficialiai NMA pateiktus raštus dėl finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo, lėšų poreikio pagrindimo, buvo neaišku, ar yra pradėtas pateiktos paraiškos dėl teritorinio bendradarbiavimo vertinimas.

Darbą ir bendravimą su Nacionaline mokėjimo agentūra sunkino ir tai, kad Joniškio VVG nuo pavasario neturėjo kuratoriaus.

Rugsėjo 14-osios susitikimas su naujai priskirta kuratore Beata Zemska nuteikia optimistiškai. Ji padėkojo už atvykimą iš išsamų išaiškinimą dėl esamos situacijos, susipažino su pateikta informacija ir pažadėjo artimiausiu metu pateikti išsamesnę informaciją dėl visų neišspręstų klausimų.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt