• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Surengti informaciniai renginiai

Paskelbta: 2017-01-02 15:36:00

2016-ųjų metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais visose Joniškio rajono seniūnijose surengti informaciniai renginiai, susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu.
Renginiuose pristatytos ir aptartos pagrindinės vietos projektų administravimo taisyklių nuostatos, diskutuota rūpimais klausimais, bendrauta. Daugiau ir detaliau buvo informuojama apie vietos plėtros strategijos priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ ( I prioritetas: vietos gyventojų ekonominio užimtumo didinimas, įvairinant ekonominę veiklą ir plėtojant verslus) bei „NVO ekonominės veiklos skatinimas“ (II prioritetas: skurdo mažinimas, socialinės plėtros kaimo vietovėse didinimas, telkiant vietos bendruomenę). Pagal šias priemones planuojama skelbti pirmuosius šios Strategijos kvietimus, joms parengti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai šiuo metu yra derinami su Nacionaline mokėjimų agentūra.

Pateikta informacija yra aktuali VVG teritorijos gyventojams, turintiems prasmingos veiklos idėjų ir planų.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt