• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Skirta nacionalinė parama kaimo bendruomenėms

Paskelbta: 2018-05-15 14:33:57

Kaip vieną pagrindinių savo uždavinių Žemės ūkio ministerija įvardija prisidėjimą prie kaimo bendruomenių veiklos, jų puoselėjamų vertybių išsaugojimo, nes veikli kaimo bendruomenė – tai ne tik dovana vietovei, bet ir visai valstybei. Juk iš čia atėję pagrindiniai papročiai ir šimtmečius saugojamos tradicijos.

Jau 12 metų Žemės ūkio ministerija kaimo bendruomenėms skiria finansinę paramą. Šiais metais ji sudarė 0,8 mln.

Surinkusi projektų paraiškas, ŽŪM konstatavo, kad bendra prašomos paramos suma net 34 proc. viršijo šioms paraiškoms skirtą biudžetą, tad finansavimas buvo skirtas ne visiems. Iš 13 Joniškio rajono kaimo bendruomenių pateiktų paraiškų finansavimas skirtas septynioms. Likusios įrašytos į rezervinį sąrašą. Parama jų projektams bus suteikta, jeigu liks nepanaudotų lėšų.

Pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“, parama skirta Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ projektui „Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ materialinės bazės stiprinimas“, Linkaičių kaimo bendruomenės projektui „Materialinės bazės stiprinimas Linkaičių kaimo bendruomenėje“, Mekių kaimo bendruomenės projektui „Mekių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro materialinės bazės sukūrimas“, Rudiškių kaimo bendruomenės projektui „Šilti ir jaukūs bendruomenės namai Rudiškiuose“, Lankaičių kaimo bendruomenės projektui „Krašto kultūros ir bendruomeniškumo puoselėjimas – tvirtos bendruomenės pagrindas“.

Pagal veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir priežiūra“ parama skirta Gaižaičių kaimo bendruomenės projektui „Lietuvos šimtmečio skverelio įrengimas“.

Pagal veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ parama skirta Skaistgirio miestelio bendruomenės projektui „Žolės žalumas – vasarai, dainos skambumas – tėviškei“.

Džiugina, kad ŽŪM projektų atrankos komisija visas Joniškio rajono kaimo bendruomenių pateiktos paraiškas įvertino teigiamai, o tai rodo, kad bendruomenės turi gebėjimų rengti kokybiškus projektus.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt