• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Skirta 20 000 eurų parama naujos VPS rengimui

Paskelbta: 2022-08-16 12:32:12

Artėja prie finišo sklandžiai įgyvendinama Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija. Laikas žvelgti į ateitį, žengti į kitą etapą.

2022 m. gegužės 24 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė pateikė paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“.

Pagal šią veiklos sritį pareiškėjai, atitikę numatytus kriterijus, gali gauti techninę paramą naujoms kaimo vietovių strategijoms parengti, kurios bus atrenkamos ir įgyvendinamos 2023–2027 m. laikotarpiu.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, išnagrinėjusi pateiktą paraišką ir vadovaudamasi NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. BR1- 258 informavo, kad Joniškio VVG projektui „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos parengimas naujam laikotarpiui“ įgyvendinti skiriama iki 20 000,00 Eur dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu.

Tai maksimali suma, kuri galėjo būti skirta vienam projektui.

Parama skiriama Vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. laikotarpiui parengimui, teritorijos gyventojams aktyvinti, apklausoms atlikti,  VVG gebėjimams stiprinti, mokymams ir bendradarbiavimui, siekiant parengti VPS.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt