• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Skaistgirio Šv. Jurgio parapija minėjo kely žuvusių dieną

Paskelbta: 2016-11-28 09:05:06

Šiemet Skaistgirio Šv. Jurgio parapija kartu su seniūnijos teritorijoje esančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis susijungė į susivienijimą dalyvauti respublikiniame projekte "Eismo saugumas bendruomenėse". Iki tol parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis aktyviai bendradarbiaudavo su projekte dalyvaujančiomis kaimų bendruomenėmis. Pasak klebono kunigo A. Trakšelio, parapijos įsijungimas į vykdomą projektą tai ne kas kita, kaip rūpestis visais parapijos tikinčiaisiais. Ne kiekvienas parapijos tikintysis yra vienos ar kitos nevyriausybinės organizacijos narys, o saugumas kelyje turėtų būti svarbus kiekvienam iš mūsų. Iš projekto vykdytojų gauti atšvaitai, atmintinės, liemenės ar kita šviesą atspindinti atributika labai praverčia atokių kaimų gyventojams, kurie tamsoje eina pėsčiomis, važiuoja dviračiais. Minint kely žuvusių dieną, parapijiečiai ateidami į Šv. Mišias atsinešė žvakelių, kurias uždegė prie Rūpintojėlio, esančio bažnyčios šventoriuje. Šv. Mišių homilijos metu klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė maldoje prisiminti tuos kurie negrįžo iš kelio ar kelyje buvo sužeisti. Taip pat kvietė nelikti abejingiems vieni kitiems: vyresniems priminti kelių eismo taisykles vaikams, jaunimui padėti senjorams ištikus nelaimei kelyje. Dovanotas atšvaitas neapsaugos mūsų, jei patys nesisaugosime ir nesaugosime aplinkinių. Po Šv. Mišių, kuriose ypač aktyviai dalyvavo Reibinių, Lankaičių ir Skaistgirio gyventojai, buvo išdalintos priemonės saugiam eismui kelyje užtikrinti. Minėjimo dalyviai buvo pradžiuginti ir Skaistgirio gimnazijos gimnazistų piešinių paroda, kurioje vaizdingai pavaizduotas gyvenimas, gyvybė ir mirtis. Besimezgantis gražus bažnyčios, gimnazijos ir bendruomenių bendradarbiavimas - puikus pavyzdys aplinkiniams.

Vida Urbonienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt