• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Skaistgirio Šv. Jurgio parapija įgyvendino projektą

Paskelbta: 2019-11-06 13:27:50

Skaistgirio Šv. Jurgio parapija kartu su partneriais 2019 m. įgyvendino projektą „Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios aplinkos atnaujinimas“, pateiktą Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupei pagal Vietos plėtros strategiją „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS), pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7/VPS priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2.
Bendra projekto vertė 20089,46 eurų. Iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 15857,18 eurų, Skaistgirio Šv. Jurgio parapija prie projekto prisidėjo 1339,84 eurais, partneris Joniškio rajono savivaldybė - 1000,00 euru, partneriai Skaistgirio miestelio bendruomenė, Ramoškių ir Reibinių kaimų bendruomenės prie projekto prisidėjo savanoriškais darbais, kurių vertė  1892,44 eurų.
Projekto tikslas: Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos aplinkos atnaujinimas, vietovės kokybės ir patrauklumo gerinimas.
Įgyvendinant projektą buvo atnaujinti pėsčiųjų takai, esantys šventoriuje, sutvarkyta žalioji zona, nupirkti ir pastatyti 4 suolai.

Marytė Gedraitienė,

Skaistgirio seniūnijos specialistė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt