• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Skaistgiriečių projektas "Durys" pasiekė finišą

Paskelbta: 2016-09-21 09:25:27

Metų pradžioje Skaistgirio miestelio bendruomenė, vadovaujama Alberto Valuodzės, atsiliepė į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas veikloms, kurios bus dalinai finansuojamos. Atsižvelgiant į miestelio bendruomenės siūlymus, projekto paraišką parengė Aušra Jokubaitė. Kai skaistgiriečiams nusišypsojo fortūna, imta vykdyti numatytas veiklas. Bendruomenės narės Skaistgirio seniūnės siūlymu buvo organizuotas pleneras, kurio rezultatas - naujai rengiamas skverelis nykstantiems kaimams atminti pasipildė stogastulpiais. Šis skverelis glaudžia atminimą net vienuolikai išnykusių kaimų, buvusių Skaistgirio seniūnijoje. Iš projektinių lėšų plenero metu sukurti keturi stogastulpiai, kuriuos kūrė vietos medžio meistrai Edmundas Kudulis, Kostas Gedminas, tautodailininkai Dalius Udrakis ir Saulius Alejūnas. Kodėl bendruomenė nutarė kurti stogastulpius? Atsakymas trumpas ir aiškus: kiekvienas mintinai žino savo gimtąjį kaimą, tik nebe kiekvienas jį gali rasti ir aplankyti. Kaskart vis daugiau kaimų vardų išnyksta iš žemėlapio, o dabar šie vardai įamžinti stogastulpiuose gyvens dar  bent šimtmetį.

Kita projekto dalis - savanorių forumo organizavimas. Forume su skaistgiriečiais ir svečiais bendravo Europos savanorių tarnybos asociacijos "Saltes“ lektorė Akvilė Budreckytė, kuri supažindino su savanorystės tradicijomis ir dabartine situacija Lietuvoje. Nors forume dalyvavo nedaug dalyvių, tačiau išgirstomis žiniomis jie pasidalijo savo darbo kolektyvuose, gatvių gyventojų sueigose. Apie savanorišką veiklą forume kalbėjo bendruomenės pirmininkas Albertas Valuodzė, Aušra Jokubaitė, Dalia Motik. Kiekvienas jų prisiminė savo kelią į savanorišką veiklą.

Galiausiai net tris savaitgalius bendruomeniečiai rinkosi į bendruomenės namus sekmadieniniams pokalbiams. Jų metu buvo prisiminti išnykę kaimai, jų gyventojai, tradicijos. Gražiadarbiai pokalbių metu pristatė savo naujausius darbus, dalijosi patirtimi.  Paskutinio pokalbio metu buvo parengta anketa apie bendruomenę, jos veiklą, ką duoda bendruomenė tau ir ką tu jai. Anketa netrukus pasklis tarp miestelio gyventojų.

Projektas "Durys" vykdytas sklandžiai. Projekto pavadinimas - tai tarsi jungiamoji dalis tarp amžiaus tarpsnio, socialinių sluoksnių, įsitikinimų.   Net dvi dešimtys miestelio bendruomenės narių įsijungė į savanorišką veiklą organizuojant renginius ir vykdant šį projektą. Jiems atsivėrė durys į plačiąją visuomenę. Projektas iš dalies finansuotas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Vida Urbonienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt