• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Skaistgiriečiai negaili laiko eismo saugumui bendruomenėse puoselėti

Paskelbta: 2018-01-10 11:22:23

Skaistgirio susivienijimas, vadovaujamas Skaistgirio moterų draugijos „Versmė“,  sėkmingai dalyvauja respublikiniame eismo saugumui bendruomenėse skirtame projekte. Skaistgirio filialo bibliotekininkės Lijana Degimienė ir Jolanta Jatulienė laikotarpį nuo lapkričio pirmosios iki gruodžio trisdešimt pirmosios skyrė švietėjiškai veiklai. Su kiekvienu bibliotekos skaitytoju kalbėjo eismo saugumo klausimais. Skaitytojams buvo aktualu sužinoti apie atšvaitų nešiojimą, šviesą atspindinčių priemonių svarbą tamsiu paros metu. Bibliotekininkės ne tik pačios priminė kaip taisyklingai nešioti atšvaitą, bet neturintiems jų dovanojo. Skaitytojai mielai susipažino su esančiais bibliotekoje leidiniais eismo saugumo tema ir juos noriai skaitė. Pasak bibliotekininkių ir skaitytojų, dažnai apsilankančių bibliotekoje, švietėjiška veikla pasiteisina. Per du mėnesius daug sužinota apie vykdomą projektą, dovanojamą medžiagą, dalyvavimą viktorinoje. Pasirodo galimane tik dovanų gauti šviesą atspindinčią priemonę, bet ir ją patiems pasigaminti. Išradingos gražiadabės tai išmėgino savo rankomis.

Skaistgirio Šv.Jurgio parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis su pastoracinės tarybos nariais lapkričio – gruodžio mėnesiais lankydami parapijiečius gvildeno ir eismo saugumo temą. Aplankyti net atokiausių parapijos kaimų gyventojai. Neturintiems priemonių, skirtų eismo saugumui, jos buvo dovanojamos. Kiekvienam jų neužteko, bet žinias apie saugų eismą pasipildė įvairaus amžiaus parapijiečiai.  Parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis su pagalbininkais laikotarpyje nuo Šv. Kalėdų iki Trijų Karalių po pamaldų parapijiečiams primindavo nepamiršti atšvaitų, liemenių  einat gatve tamsiu paros metu. Lankant vaikučius kartu su saldainiais buvo dalijami ir atšvaitai.    Pasak pastoracinės tarybos narių, eismo saugumu rūpinamės nuosekliai rengdami pokalbius, matydami savoparapijiečius nenešiojančius eismo saugumui priemonių, skatiname jas nešioti. Neturintiems dovanojame, patariame kur įsigyti patiems.

 Reibinių kaimo bendruomenė rengdama vaikams Kalėdinę šventę, nepamiršo susirinkusiems priminti kaip reikia saugiai elgtis kelyje. Atšvaitų ir kitų šviesą atspindinčių priemonių svarbą vaikams ir jų tėveliams priminė Kalėdų Senelis.

Metai pasibaigė, eina į pabaigą ir projektinė veikla. Skaistgirio moterų draugija „Versmė“, Skaistgirio filialo bibliotekininkės, ŠV. Jurgio parapija ir Reibinių kaimo bendruomenė džiaugiasi galėję ne tik dalyvauti projekte kurį vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, bet ir turėję galimybę aprūpinti priemonėmis eismo saugumui užtikrinti savo teritorijų gyventojus. Reikia suprasti, kad priemonių gaunamas ribotas kiekis, todėl kaskart stengiamasi jas dovanoti dar nei karto negavusiems. Per šešius metus dalyvaujant projekte išdalinta šimtai šviesą atspindinčių priemonių, vieni jas nešioja sąžiningai, kiti pamiršo apie gautą dovaną, treti nori kaupti.  Renginių organizatoriams džiugu matyti, kai jau turintys šviesą atspindinčias priemones pasidalija su neturinčiais. „Jei  vieni kitais pasirūpinsime, saugosimės patys ir saugosime šalia esančius tikrai sumažės nelaimių keliuose“,-sako projekto dalyviai.  

Vida Urbonienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt