• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikime aptartos aktualijos

Paskelbta: 2019-07-05 09:33:50

2019 m. birželio 26 d. Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė, Laima Kurtkuvienė ir Joniškio VVG valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė dalyvavo Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikime – konferencijoje, susijusioje su VPS įgyvendinimo aktualijomis ir problemomis. Susitikimą rengė Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė. Dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“,  Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ ir Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai ir atstovai. 

Vietos veiklos grupių atstovai pasisakė, kaip sekasi įgyvendinti vietos plėtros strategiją, kiek turi paskelbtų kvietimų ir įgyvendintų projektų, kaip vyksta PAK posėdžiai. Diskutuota, su kokiais iššūkiais tenka susidurti, dalintasi patirtimis, kalbėta apie LEADER perspektyvas ir kitus aktualius klausimus.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Valuckienė, atstovaujanti Šiaulių apskritį Vietos veiklos grupių tinkle, pateikė informaciją apie planuojamą tarpinį vietos plėtros strategijų vertinimą, VVG tinklo valdybos posėdžiuose svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus.

Susitikimo dalyvius pasveikino, aktyviai diskusijose dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės meras VVG valdybos narys Vaclovas Andrulis.

Susitikimo pabaigoje VVG atstovai, lydimi Šaukėnų miestelio bendruomenės pirmininkės Jūratės Gotautienės, pasivaikščiojo pažintiniu ekologiniu taku aplink Juodlės ežerą. 


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt