• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Seminare aptartos vietos projektų administravimo taisyklės

Paskelbta: 2016-10-25 16:29:00

Spalio 25-ąją Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė, Dalia Motik ir Ieva Brigadierienė  dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER““. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Sigutė Mečkovskienė dar sykį pristatė Vietos projektų administravimo taisykles ir pakomentavo jų taikymo niuansus. Pasak jos, seminaro tikslas – išryškinti tas vietas, kur taisyklės turėtų būti tikslinamos.

Vietos projektų administravimo taisyklių turinį lėmė griežtas, detalus ES teisynas EŽŪFKP priemonėms, Europos sąjungos auditų išvados, VPS priemonių įvairovė, bendros ir vieningos administravimo sistemos poreikis, o taip pat ir taisyklių derinimo su socialiniais partneriais proceso rezultatai. Viso derinimo metu buvo gauta daugiau kaip 250 pastabų, siūlymų ar klausimų.

Seminare dalyvavę vietos veiklos grupių administracijų darbuotojai, remdamiesi savo praktine patirtimi, diskutavo ir aiškinosi dėl kai kurių taisyklų nuostatų taikymo – patirtų išlaidų tinkamumo, prisidėjimo savanoriškais darbais sampratos, vietos projektų paraiškų vertinimo kriterijų ir kt.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt