• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Sekminės Skaistgiryje

Paskelbta: 2018-05-22 15:47:55

Tris dienas Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šventė Sekmines. Jau tapo tradicija Sekminių išvakarėse sutikti vis naują Skaistgiryje gyvenančios ir kuriančios tautodailininkės Virginijos Kutkienės parodą ir išvysti vis naują Skaistgirio mėgėjų teatro vadovaujamo režisierės Vidos Norkuvienės pastatyto vaidinimo premjerą. Šiemet parodos autorė savo naujausių tapybos darbų parodą pavadino ,,Žvilgsnis pro langą". Duris į parodą atvėrė smuikininkė Smiltė Rapečkaitė vingriomis melodijomis pasveikinusi susirinkusius. Parodos organizatorės bibliotekininkės Lijana Degimienė ir Jolanta Jatulienė dėkojo tautodailininkei už parodą, į visus kreipėsi eilėmis apie tapybą. Pasak Virginijos Kutkienės, Sekminės jai išskirtinės, joms artėjant ima virpėti širdis rengiant naują ciklą tapybos darbų parodai. O kur pirmiausia pristatysi naujausius darbus, jei ne saviškiams.

Parodos atidaryme dalyvavusi liaudies menininkės Valerijos Dauginienės dukra Birutė pasidžiaugė didžiuliu Virginijos talentu tapyti. „Mano mama sakydavo, kad Virginijos paveikslai gyvi, vientiso braižo, o tai apie dailininką sakoma, jog jis turi didelį talentą“,- sakė Birutė Dauginytė. Iš tiesų žvelgiant į paveikslus galima pajusti lengvą vėjo gūsį, gėlių kvapą, paukščiukų čirenimą, genelio kalenimą ir tiesiog oro judėjimą.

Pasidžiaugę paroda, skaistgiriečiai ir svečiai sutiko Skaistgirio mėgėjų teatro premjerą ,,Metų ratas" pagal Vaižganto kūrybą. Visus keturis metų laikus apdainuoja solistė Jolanta Rapečkaitė - Gižienė. Premjeroje vaidina ir senbuvis Egidijus Baranauskas, ir pirmą vaidmenį atliekanti Irena Mačiulienė. Gražu žiūrėti į kartu vaidinančius bendraklasius Saulių Urboną ir Arvydą Kaikarį, bei jų auklėtoją Romualdą Sruogių. Visi trys vyrai atskleidžia skirtingus charakterio bruožus. O kur dar Arvydo mama Rimvalda Kaikarienė, vaidinanti nuo moksleiviškų metų, neatsispiriančios režisierės kerams Virginija Strockienė, Eglė Minelgienė, Kristina Baikštytė, Jolanta Sidorovienė, Valius Borisas. Nebaugus kelių kilometrų atstumas į repeticijas ir reibiniečiams Juozui Jasučiui, bei Algirdui Pranckui. Šį kartą aktoriai nusikėlė į devynioliktą amžių, primindami to meto gyventojų rūpesčius, džiaugsmus, piršlybas, apgavystes. Laiko ratas sukasi, gyvenimiškos problemos kartojasi. Skaistgirio mėgėjų teatro režisierei ir aktoriams įteikta Joniškio kultūros centro direktorės Gerdos Norušaitienės padėka.

Antroji Sekminių diena prasidėjo tradiciniu Sekminių futbolo turnyru Juozo Kaikario taurei laimėti. Prieš prasidedant varžyboms, pagerbtas Sekminių futbolo taurės įsteigėjo J. Kaikario atminimas aplankant jo amžino poilsio vietą. Sukalbėję maldą, padėję gėlių ir uždegę atminimo žvakelę futbolininkai grįžo į aikštę žaisti futbolo. Kol vieni žaidė, kiti aplankė ir dar dviejų dešimčių futbolininkų amžino poilsio vietas, nusilenkė jų entuziazmui skirtingais laikmečiais žaidžiant futbolą. Šiemet futbolo aikštėje dėl J. Kaikario taurės varžėsi Pakruojo, Joniškio ir Skaistgirio futbolininkų komandos. Gražuolė taurė išvažiavo kartu su joniškiečiais. Antrą ir trečią vietas draugiškai pasidalino Skaistgirio ir Pakruojo futbolininkai. Draugiškose jaunimo ir veteranų varžybose, sėkmė lydėjo jaunimo komandą. Šiemet geriausiu vartininku pripažintas Joniškio komandos vartininkas Saulius Kužmarskis, geriausiu gynėju - Aurimas Valantinas, geriausiu puolėju - Rimantas Ramonas. Futbolininkams taures ir prizus skyrė taurės įsteigėjo J. Kaikario sūnus Vilius Kaikaris. 

Vakare Joniškio kultūros centro grupės ,,Septem Bend" muzikantai dovanojo skaistgiriečiams nuostabų koncertą.

Sekmadienio vidudienį Šv. Jurgio bažnyčios varpai kvietė į Didžiuosius parapijos atlaidus. Prie šventoriaus šurmuliavo mugė. Sekminių atlaidus vedė Kauno kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovas kunigas Donatas Grigalius. Svečias homilijos metu sakė, kas Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė,- yra viena iš didžiausių švenčių katalikiškame pasaulyje. Jos metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. Berželiais, Sekminių simboliu, puošiamos šventovės, kaimų kryžiai, namai, gyvulių galvos.

Po Šv. Mišių parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė visus neskubėti namo, o paklausyti jungtinio Skaistgirio moterų ansamblio ,,Retro" vadovaujamo Ritos Eidukienės ir Skaistgirio gimnazijos bendruomenės šokėjų, vadovaujamų Andriaus Petkausko koncerto. Dainininkės ir šokėjai visus žiūrovus sugrąžino į praeito šimtmečio septyniasdešimtuosius metus. Skambios dainos, nuotaikingi šokiai vainikavo Didžiuosius Skaistgirio parapijos atlaidus - Sekmines.

Visas tris dienas su renginių dalyviais kultūros namų saviveiklininkais parapijos klebonas Andrius Trakšelis, pastoracinės tarybos nariai kalbėjo ir apie saugų eismą, pristatė susirinkusiems projektą ,,Eismo saugumas bendruomenėse - 2018", kuriame Skaistgirio saviveiklininkai ir Šv. Jurgio parapija šiemet vėl startuoja ir visus metus rengs prevencinius renginius.

Vida Urbonienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt