• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Saugokime paramos gavėjo statusą

Paskelbta: 2019-01-15 09:26:58

Kaimo bendruomenių, asociacijų, kitų nevyriausybinių organizacijų veiklai labai svarbi yra gyventojų skiriama 2 procentų nuo pajamų mokesčio parama.
Primename, kad metinių finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registrui laiku nepateikę organizacijos rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą.
Šį statusą galima prarasti, jei paramos gavėjas per 30 dienų nuo metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo momento nepateikė Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos ir to nepadarė per 2 mėn. nuo įspėjimo apie šį pažeidimą. Paramos gavėjo statuso panaikinimą inicijuoja Registrų centras.
Daugelio juridinių asmenų finansiniai metais sutampa su kalendoriniais metais, todėl prievolę pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį dauguma jų turi įvykdyti kasmet vėliausiai iki gegužės 31 d.

Skatiname paramą gaunančius juridinius asmenis nelaukti paskutiniųjų pavasario dienų ir iš anksto išsamiai pasidomėti prievole pateikti finansines ataskaitas.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt