• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Rinkosi atsinaujinusios sudėties VVG valdyba

Paskelbta: 2018-07-10 14:32:40

Nuo liepos mėnesio Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė turi dalinai atsinaujinusią valdybą, kurios nariai išrinkti visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame gegužės 23-ąją.

Kas treji metai Joniškio VVG valdyba turi atsinaujinti trečdaliu, be to turi būti išlaikytos tam tikros proporcijos: lyčių, jaunų žmonių iki 40 metų, turi būti atstovaujami visi trys sektoriai.

Dabar Joniškio VVG valdybos nariai yra: Vaida Aleknavičienė, Mindaugas Balčiūnas, Gintaras Gadliauskas (vietos valdžios atstovai), Simas Pranciulis, Kęstutis Ladukas, Dainius Strockis (verslo atstovai), Loreta Česnauskienė, Kęstutis Eisinas, Laura Damasickienė, Inga Karbauskienė, Renata Šidlauskaitė (pilietinės visuomenės atstovai).

Liepos 4 d. susirinkusi naujos sudėties valdyba iš savo tarpo išsirinko pirmininkę - šios pareigos vėl patikėtos Loretai Česnauskienei.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt