• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Regiono VVG aptarė aktualijas

Paskelbta: 2017-06-19 12:05:32

Birželio 14-ąją į tradicinį regiono vietos veiklos grupių susitikimą pakvietė Raseinių VVG. Susitikime dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė", Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės.

Kiekviena susitikime dalyvavusi VVG papasakojo apie situaciją, kurioje šiuo metu yra.
Joniškio, Pakruojo, Kelmės vietos veiklos grupės, jau paskelbę pirmuosius kvietimus teikti paraiškas vietos projektams, pasidalino savo pastebėjimais. Pakruojo VVG skelbė kvietimą visoms priemonėms, tačiau kai kurioms jų nesurinko paraiškų. Pakruojo VVG turi prasmingą socialinio verslo idėją, turi savo rajono savivaldybės palaikymą ir ketinimą prisidėti, tačiau Lietuvoje dar nėra parengti socialinį verslą apibrėžiantys teisės aktai. Įstatymas bus tik 2018 m. pabaigoje, taigi paradoksalu, kad paraiškos, teikiamos jau dabar, turėtų atitikti būsimo įstatymo nuostatas.
Kelmės VVG pirmieji Lietuvoje paskelbė kvietimą teikti paraiškas vietos projektams, tačiau procesas nebuvo sklandus, ir dėl įvairių aplinkybių šiuo metu jie neturi nė vienos paraiškos.
Joniškio VVG vyksta pirmo kvietimo galutinių paraiškų vertinimas, paraiškos gegužės mėnesį išsiųstos į NMA, ir yra visiškai neaišku, kada bus gautas NMA atsakymas.
Šiaulių VVG skelbia kvietimą šiuo metu, o Raseinių VVG ir Akmenės VVG kvietimus ketina skelbti rugsėjo mėnesį, kuomet bus parengtos ir įsigalios naujos VP administravimo taisyklės. Jei jos bus supaprastinos, gali būti, kad po rugsėjo surinktos paraiškos bus įvertintos greičiau, nei gautos vasarą.
Diskusijose kalbėta, kad vietos plėtros strategjų įgyvendinimą apsunkina bei stabdo kai kurių teisės aktų nebuvimas, nuolat vykstanti galiojančių teisės aktų kaita, jų nuostatų, sąvokų, projekto vertinimo procedūrų neaiškumai. Sėkmingo ankstesnio laikotarpio VPS įgyvendinimo patirtis nebetinka - daugybė dalykų yra reglamentuojama kitaip.
Susirinkime dalyvaujančių vietos veikos grupių atstovai ir darbuotojai aptarė juos pasiekusias žinias apie galimą VPS keitimą ir jų vertinimą supaprastinta tvarka. Vieningai nutarta, kad tokiam žingsniui nebus pritarta, jei nebus išspręstas lėšų sumažinimo klausimas mažiau balų įvertintoms strategijoms.
Po diskusijų Raseinių VVG pakvietė apsilankyti Raseinių savivaldybėje veikiančioje įmonėje "Danspin".
Reguliariai vykstantis susitikimai su kolegomis yra prasmingi ir reikalingi, jų tradicija bus tęsiama.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt