• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Projektų atrankos komitetas svarstė 1 kvietimo paraiškas

Paskelbta: 2018-01-15 11:23:12

Sausio 10 d. susirinkusi Joniškio VVG valdyba posėdžiavo kaip vietos projektų atrankos komitetas. Dalyvavo 9 komiteto nariai bei vienas vietos projekto pareiškėjas. Nuotoliniu budu (per skype) komiteto posėdį stebėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros  vyr. specialistės Kristina Kielaitė - Talaikė ir Simona Ilevičiūtė.
Komitetas diskutavo ir priėmė sprendimą dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 metu gautų vietos projektų paraiškų svarstymo ir paramos skyrimo.

Šiam kvietimui buvo gauta 11 vietos projektų paraiškų pagal VPS priemones ir veiklos sritis: "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti", "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" bei "NVO ekonominės veiklos skatinimas".

Posėdyje buvo priimtas sprendimas skirti lėšas dviejų verslo projektų įgyvendinimui:

  • UAB „Grūdintė“ ne žemės ūkio ekonominės veiklos plėtra teikiant krūmų tvarkymo paslaugas (pareiškėjas UAB „Grūdintė“);
  • Konditerijos gaminių cecho įkūrimas Kalnelio k., Joniškio r. (pareiškėjas MB "Tuko skanėstai")

Priimtas sprendimas skirti lėšas keturiems NVO projektams įgyvendinti:

  • Per tradicinius amatus verslumo link (pareiškėjas Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“)
  • Materialinės bazės kūrimas skatinant vietos gyventojus užsiimti aromatinių ir prieskoninių augalų auginimu ir apdirbimu naudojant džiovinimo, spaudimo bei garinimo technologijas (pareiškėjas Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“)
  • Materialinės bazės kūrimas, įtraukiant vietos gyventojus skalbti, džiovinti rūbus ir tvarkyti namus (pareiškėjas Linkaičių kaimo bendruomenė)
  • Ekonominės veiklos skatinimas Stupurų kaimo bendruomenėje (pareiškėjas Stupurų kaimo bendruomenė).

Posėdžio protokolo nutariamoji dalis .


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt