• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Projektų atrankos komitetas pritarė projektui "Gaminu pats!"

Paskelbta: 2020-11-23 10:27:11

Lapkričio 23-ąją vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM projektų, pateiktų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komiteto posėdis. Iš viso buvo svarstoma 20 vietos projektų paraiškų, tarp jų Joniškio VVG 21-ojo kvietimo metu gauta Mekių kaimo bendruomenės paraiška "Gaminu pats!", pateikta pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos aktyvinimas“.
PAK posėdis vyko nuotoliniu būdu. Paraiškas posėdžiui pristatė Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė. Projektui "Gaminu pats!" pritarta.
Mekių kaimo bendruomenės laukia rimti darbai.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt