• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Projektų atrankos komitetas nusprendė dėl 5 kvietimo paraiškų

Paskelbta: 2018-06-25 09:50:29

Birželio 20 d. susirinkusi Joniškio VVG valdyba posėdžiavo kaip vietos projektų atrankos komitetas. Dalyvavo 8 komiteto nariai bei vienas vietos projekto pareiškėjas, nuotoliniu būdu posėdį stebėjo NMA vyriausioji specialistė Ieva Mizejė.

Komitetas diskutavo ir priėmė sprendimą dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 metu gautų vietos projektų paraiškų.

Šiam kvietimui buvo gautos 8 vietos projektų paraiškos pagal VPS veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“. Visi vietos projektai pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu surinko reikiamą balų skaičių (ne mažiau 60), vietos projekto preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo rezultatas teigiamas, tačiau kvietimui skirtų lėšų užtenka tik 3 vietos projektams. 6 paraiškos iš 8 surinko po lygiai – 80 balų, todėl Joniškio VVG valdyba priėmė sprendimą finansuojamus vietos projektus atrinkti vadovaudamasi antriniais prioritetiniais kriterijais, kurie įvardinti Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse.

Joniškio VVG projektų atrankos komitetas nusprendė pritarti pagal antrinius kriterijus pirmumą gaunančioms 5 kvietimo paraiškoms, surinkusioms 80 balų: „Mekių kaimo bendruomenės antro aukšto patalpų pritaikymas vaikų dienos centrui“ (JONI-LEADER-6B-JI-5-2-2018), pareiškėjas Mekių kaimo bendruomenė; „Kapitalinio remonto darbai su techninio projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra“ (JONI-LEADER-6B-JI-5-4-2018), pareiškėjas Visuomeninė organizacija „Spalvotas veidas“; „Poilsio ir laisvalaikio zonos prie tvenkinio Kriukų miestelyje sukūrimas“ (JONI-LEADER-6B-I-5-8-2018), pareiškėjas Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“.

Projektų atrankos komitetas rekomendavo šias paraiškas perduoti į kitą vertinimą etapą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.

2018-06-20 PAK protokolo nutariamoji dalis


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt