• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Pritarta 4 projektų paraiškoms

Paskelbta: 2021-05-25 13:52:11

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM projektų, pateiktų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komiteto posėdžiuose svarstomos ir gauna pritarimą Joniškio VVG projektų paraiškos, gautos kvietimų Nr. 24 ir 25 metu.

PAK posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu. Paraiškas posėdžiui pristato Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė.

Pareiškėjas Gediminas Keršys gaus paramą verslo pradžiai. Projektas "G. Keršio verslo įkūrimas" pagal VPS veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Projekto tikslas: įkurti verslą, kurio pagrindinė numatoma veikla - bendrieji žemės kasimo, planiravimo, kiti bendrastatybiniai darbai, kur reikalinga speciali statybinė technika (mini ekskavatorius). Bus įkuriamos 2 naujos darbo vietos.

NMA prie ŽŪM PAK posėdyje pritarta trims 25-ojo kvietimo projektams pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą".

Pritarta Skaistgirio miestelio bendruomenės kartu su partneriais teiktam projektui "Poilsio ir laisvalaikio zonos Skaistgirio miestelyje įkūrimas". Projekto tikslas – pritaikyti viešąją erdvę Skaistgirio miestelyje aktyviam poilsiui ir turiningam laisvalaikio praleidimui, didinant kaimo patrauklumą, gerinant viešąją infrastruktūrą. Bus įrengtas sveikatingumo pažinimo takas.

Bučiūnų kaimo bendruomenė „Lagūna“ kartu su partneriais įgyvendins projektą „Bučiūnų kaimo bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Bus atnaujinta bendruomenės stogo danga.

Pareiškėjas Joniškio rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais įgyvendins projektą „Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos administracinio pastato stogo remontas“.

Joniškio VVG darbuotojai jau yra įvertinę kvietimo Nr. 23 metu gautą socialinio verslo paraišką. Ji laukia pristatymo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM projektų atrankos komitete.

Deja, įstrigę abi kovo mėnesį gautos 26-ojo kvietimo paraiškos, skirtos verslo plėtrai. Kovo 25 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybai atšaukus iš Joniškio VVG valdybos valdžios deleguotus atstovus ir neskyrus kitų, valdyba nebegali priimti sprendimų dėl šių paraiškų.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt