• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Pritarta 20 kvietimo paraiškoms

Paskelbta: 2020-11-04 10:55:16

Lapkričio 3-ąją vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM projektų, pateiktų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomos ir trys Joniškio VVG 20-ojo kvietimo metu gautos projektų paraiškos: VŠĮ „Beržėnų senjorų namai“ projektas "Beržėnų senjorų namų ekonominės veiklos skatinimas“, Rudiškių kaimo bendruomenės projektas "Ekonominės veiklos skatinimas Rudiškių bendruomenėje" bei Stupurų kaimo bendruomenės projektas "Produktų apdirbimas skatinant ekonominę veiklą"

PAK posėdis vyko nuotoliniu būdu. Paraiškas posėdžiui pristatė Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė.
Visoms trims paraiškoms buvo pritarta.
Jau ankstesniame NMA projektų atrankos komiteto posėdyje pritarta Linkaičių kaimo bendruomenės projektui "NVO jaunimo ir kitų bendruomenės narių įtraukimas į Linkaičių kaimo bendruomenės aplinkos tvarkymą ir priežiūrą" bei Ziniūnų kaimo bendruomenės „Obelėlė“ projektui "Ekonominės veiklos skatinimas ir stiprinimas bendruomenėje".
Pareiškėjams linkime sklandaus darbo ir gražių rezultatų.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt