• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Pošupių kaimo bendruomenė ruošiasi sūrių šventei

Paskelbta: 2021-02-18 09:51:40

Asociacija „Pošupių kaimo bendruomenė“ kartu su partneriais įgyvendina projektą „Pošupių sūrių šventė 2020“ pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“. Pošupiuose vykstančios sūrių šventės tapo gražia tradicija, reikšmingu įvykiu, sukviečiančiu dalyvius ir lankytojus ne tik iš Joniškio krašto, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Projektui „Pošupių sūrių šventė 2020“ yra skirta 4987 eurų parama. Dėl situacijos, susijusios su Covid-19 grėsme, šventė nebuvo rengiama 2020-aisiais, ji yra atidėta šiems metams. Pasirengimas šventei vyksta: iš projekto lėšų už 819.75 eurų jau yra įsigyti stalų ir suolų komplektai šventės dalyvių ir lankytojų patogumui bei geresniam estetiniam vaizdui.

Sūrių šventė – smagumas dalyviams, o jos organizatorių siekiami uždaviniai gražūs ir prasmingi: formuoti teigiamą jaunų žmonių požiūrį į atsakingą dalyvavimą visuomeninėje savanoriškoje veikloje, suvienijant bendruomenės žmones. Kaimo jaunimui suteikiama galimybė dalyvauti projekto rengime bei veiklų organizavime, vykdyme, skatinant savanoriškai dalyvauti šiame ir kituose naujuose ar tęstiniuose bendruomenės organizuojamuose renginiuose.

Sigita Samoilova, 

asociacijos „Pošupių kaimo bendruomenė“ pirmininkė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt