• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Pošupiečiai pasipuoš tautiniais kostiumais

Paskelbta: 2017-09-06 11:19:47

Asociacija „Pošupių kaimo bendruomenė“ baigė įgyvendinti projektą, finansuojamą Valstybės biudžeto (1476,64 Eur) ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto (283,36 Eur) lėšomis.

Projekto, parengto pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, tikslas – tinkamai pasiruošti Lietuvos 100 paminėjimo proga organizuojamai tradicinei tarptautinei devintajai  Sūrių šventei. Pildant paraišką pavasarį, bendruomenė planavo įsigyti tautinius rūbus ( keturis moteriškus ir du vyriškus kostiumus), kad tradicinės tarptautinės devintosios sūrių šventės metu pasipuošę tautiniais rūbais galėtų gražiai pristatyti tautinį paveldą kaimo gyventojams, rajono bendruomenių atstovams, svečiams iš kaimyninių rajonų, o ypač svečiams iš užsienio šalių. Taip pat buvo planuota įsigyti buitinės technikos bei garso sistemą su mikrofonu.

Šiais metais iš viso buvo gauta net 412 paraiškų. Projektų atrankos komiteto posėdyje finansavimas patvirtintas  68 projektams, kuriuose siekiama stiprinti kaimo bendruomenės materialinę bazę. Visų patvirtintų projektų vertė pagal šią veiklos sritį siekia 144 tūkst. eurų. 65 projektai skirti kaimo viešosioms erdvėms sutvarkyti, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Šios veiklos srities projektams atitenka didžiausia paramos dalis - per 437 tūkst. eurų. Patvirtinti net  127 projektai, kuriuose numatomi tradiciniai renginiai. Jiems skirta per 191 tūkst. eurų. Tačiau 61 projektas dėl įvairių skirtingų priežasčių yra pripažintas netinkamais finansuoti, o sąrašas su dar 91 paraiška iki metų pabaigos gali būti papildomai svarstomas, jeigu liks nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų.

Matyti, kad buvo nemaža konkurencija, lėšos buvo skiriamos daliai prašomų finansuoti išlaidų. Taip ir asociacijai „Pošupių kaimo bendruomenė“ – parama skirta tik tautiniams rūbams įsigyti. Tačiau bendruomenės nariai džiaugiasi, kad įsigijo gražius tautinius kostiumus moterims ir vyrams, kuriais pasipuošę galės švęsti Valstybines šventes, dalyvauti ne tik savo, bet ir kitų rajono bendruomenių renginiuose.

Asociacijos „Pošupių kaimo bendruomenė“ informacija ir nuotrauka

      


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt