• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Kovo 28 d. - valdybos posėdis

Paskelbta: 2023-03-23 10:00:45

Iki 2023 m. kovo 28 d. 15:00 valandos prašome Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius pateikti siūlymus ir išreikšti poziciją (už/prieš/susilaikau) elektroniniu paštu darbotvarkės klausimu:

1.       Dėl  Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimo (įtraukti į VPS 96 869,55 Eur. virškontraktavimo lėšų skirtų vietos projektams finansuoti ir inicijuoti).
 


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt