• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Posėdžiavo VVG valdyba (2018-06-04)

Paskelbta: 2018-06-05 15:24:56

Birželio 4 d. susirinkusi Joniškio VVG valdyba pirmiausiai posėdžiavo kaip vietos projektų atrankos komitetas. Dalyvavo 8 komiteto nariai bei vietos projekto pareiškėja.

Komitetas diskutavo ir priėmė sprendimą dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 metu gautų vietos projektų paraiškų perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Šiam kvietimui buvo gauta 1 vietos projektų paraiška pagal VPS veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

Preliminariai įvertinus nustatyta, kad vietos projektas atitinka visas tinkamumo sąlygas, susijusias su tinkamomis finansuoti išlaidomi.

Posėdyje buvo priimtas sprendimas pritarti vietos projekto paraiškai ir perduoti ją į kitą vertinimą etapą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.

2018-06-04 PAK protokolo nutariamoji dalis
Joniškio VVG valdyba patvirtino 11 kvietimo dokumentaciją. 11 kvietimas pagal VPS priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" prasideda nuo 2018 m. birželio 7 d.

2018-06-04 valdybos protokolas Nr. 11


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt