• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“ įgyvendino projektą „Sportuoju - esu sveikas"

Paskelbta: 2021-11-03 12:06:45

Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ vienas iš tikslų – ugdyti sąmoningą žmogaus požiūrį į savo asmenybę, sveiką gyvenseną, ir aktyvų gyvenimo būdą, organizuoti sportines varžybas. Bendruomenė neturi savo patalpų, todėl daugiausiai dėmesio skiriama Plikiškių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymui. Bendruomenė kuria patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, pastebima, kad vis daugiau kuriasi jaunos šeimos su vaikais, o jiems ypatingai svarbus turiningas ir aktyvus laisvalaikis. Plikiškių kaime veikia daugiafunkcis centras, kuris yra Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos padalinys. Jame sudarytos sąlygos mokytis ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupėje, bei 1–4 bendrojo ugdymo klasėse, todėl siekdama gerinti aplinkos kokybę, sudaryti tinkamas  sąlygas kaimo gyventojams aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, bendruomenė teikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos gauti paramą pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2021metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.
Įgyvendinus projektą „Sportuoju - esu sveikas" buvo įsigyti 5 skirtingi treniruokliai, sutvarkyta viešoji erdvė, įrengtas naujas infrastruktūros objektas, tenkinantis vietos gyventojų viešuosius poreikius. Iš ankstesnių projektų bendruomenė turi įsigijusi aplinkos priežiūrai skirtą techniką, su kuria galės tinkamai prižiūrėti aplinką, kad įrengti treniruokliai būtų visada pasiekiami ir prižiūrėti.
Projekto vertė 5600 Eur, iš jų 4984 Eur skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, 616 Eur Joniškio rajono savivaldybė.

Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ informacija

  


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt