• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Pirmas kvietimas: sprendimo dėl projektų finansavimo teks palaukti

Paskelbta: 2017-07-04 14:59:49

Pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Joniškio VVG paskelbė 2017 m. vasario 15 d. Kvietėme teikti paraiškas pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemones ir veiklos sritis: parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti bei verslui kaimo vietovėse pradėti bei NVO ekonominės veiklos skatinimas.

Pasibaigus kvietimui kovo 15 d.  turėjome 5 NVO paraiškas ir 6 verslo paraiškas. Pagal galiojančias Žemės ūkio ministro patvirtintas administravimo taisykles pirma rinkome ir vertinome tik pirmines paraiškas. Paraiškas vertino  Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė, Dalia Motik. Vadovaujantis administravimo taisyklėmis, buvo įvertinta kiekvienos paraiškos nauda ir kokybė, lėšų tinkamumas, paprašyti, gauti ir įvertinti patikslinimai bei atlikta vertinimo peržiūra. 10 paraiškų buvo pripažintos sukuriančiomis pakankamą pridėtinę vertę ir galėtų būti finansuojamos iš VPS lėšų. Pareiškėjams išsiuntėme kvietimus teikti galutines paraiškas, 8 iš jų galutines paraiškas pateikė. Įvertinome jų administracinę atitiktį ir pradėjome vertinti paraiškų tinkamumą finansuoti. Kai kuriems aspektams įvertinti privalome gauti Nacionalinės mokėjimo agentūros išvadą, todėl išsiuntėme paklausimus NMA.

Nuo gegužės 3 d. iki gegužės 23 d. buvo išsiųsti paklausimai dėl visų pirmuoju kvietimu gautų paraiškų. NMA išvadų vis dar neturime. Į mūsų klausimus telefonu, NMA darbuotojai atsako, kad išvadų parengimas vyksta, ir jis dar kurį laiką užtruks.

Gavę NMA išvadas, baigsime galutinių paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą. Tuomet paraiškas ir iniciatyvą vėl perims NMA – jie atliks kontrolinį projektų vertinimą. Galiausiai sprendimą dėl lėšų skyrimo priims Projektų atrankos komisija.

Ko tikėtis pareiškėjams? Vertinimo veiksmai, kuriuos atlieka Joniškio VVG, vyksta pasitelkiant visas mūsų pajėgas ir laikantis nustatytų terminų. NMA išvadų, be kurių negalime tęsti paraiškų vertinimo, laukiame nuo gegužės 23-osios. Išvados turi būti pateiktos tik dėl kelių vertinimo klausimų. Tad kiek laiko užtruks visos paraiškos kontrolinis vertinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje? Kiek dar reikės laukti sprendimo? Atsakymo nežinome. Galime tik palinkėti kantrybės.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt