• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Patvirtintas teritorinio bendradarbiavimo projektas „Kartos kartu“

Paskelbta: 2020-02-03 16:51:29

Sausio 31 d. Žemės ūkio ministerijoje Projektų atrankos komitetas patvirtino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Kartos kartu“, kurį vykdys Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, Telšių rajono vietos veiklos grupė, Prienų rajono vietos veiklos grupė ir Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“.

Projektą inicijavo, partnerius sutelkė, paraišką teikė Joniškio VVG – projekto koordinatoriai, kuriems ir tenka visa atsakomybė už sėkmingą projekto įgyvendinimą.

Vykdant projektą bus organizuojami žygiai gamtoje, vyks renginiai skatinantys istorinį ir kultūrinį projekto partnerių teritorijų pažinimą, stovyklos folkloro tema bei skirtos fotografavimui, kulinarinių tradicijų ir naujovių pažinimo renginiai.

Iš viso vyks 33 renginiai, kuriuose dalyvaus 1206 įvairaus amžiaus dalyviai iš visų projekto partnerių teritorijų.

Kodėl toks projektas prasmingas? Visų projekto partnerių teritorijų gyventojus, o taip pat ir pareiškėjus, projektų vykdytojus ir ypač projektų naudos gavėjus sudaro skirtingo amžiaus žmonės. Tačiau pastebėta, kad rengiančių ir vykdančių projektus nevyriausybinių organizacijų branduolį dažniausiai sudaro vienos amžiaus grupės asmenys – jei NVO vadovauja jaunas žmogus, tai ir pagrindinis NVO aktyvas panašaus amžiaus arba atvirkščiai – jei vadovas vyresnis ir aktyvas vyresni asmenys. Atsiranda atotrūkis tarp skirtingų amžiaus grupių, trūksta susikalbėjimo. Besiskiriantys pasaulio suvokimo aspektai – bendravimo temų skirtumai, vertybių skirtumai ir visuomenės veikimo principų suvokimo skirtumai – yra natūralūs bendravimo barjerai, kurie trukdo kartoms suprasti viena kitą, susikalbėti. Tačiau kartų tarpusavio supratimą lengvina bendros veiklos, dalijimasis patirtimi ir gebėjimais.

Mokymasis ir savitarpio mokymas teikia galimybių išmokti svarbių ir naudingų dalykų vieniems iš kitų tiek jaunajai kartai, tiek vyresniajai, o bendros veiklos nutiesia tarpusavio supratimo tiltus.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt