• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Pasirašytos 1 kvietimo vietos projektų vykdymo paramos sutartys

Paskelbta: 2018-03-20 16:46:32

2018 m. kovo 20-ąją pasirašyta šeštoji ir paskutinė iš paramos sutarčių su pareiškėjais, pateikusiais paraiškas vietos projektams 1 kvietimo metu.

Kvietimas teikti vietos projektus buvo skelbiamas nuo 2017 m. vasario 15 d. pagal tris VPS priemones ir veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti, parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir NVO ekonominės veiklos skatinimas.

Šio kvietimo metu Joniškio VVG gavo 5 NVO paraiškas ir 6 verslo paraiškas. VVG administracijos darbuotojoms įvertinus kiekvienos paraiškos naudą ir kokybę bei lėšų tinkamumą, 10 paraiškų buvo pripažintos sukuriančiomis pakankamą pridėtinę vertę ir galėtų būti finansuojamos iš VPS lėšų.

Deja, paraiškų vertinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje užtruko labai ilgai.  Joniškio VVG Projektų atrankos komitetas sprendimą dėl kvietimo Nr. 1 metu gautų vietos projektų paraiškų svarstymo ir paramos skyrimo galėjo priimti tik 2018 m. sausio 10 d.. Po pareiškėjų kantrybės išbandymų taip ilgai užsitęsusiu vertinimu ir po NMA „filtro“ buvo likę 6 vietos projektų paraiškos. Šiandien jos visos yra pasirašytos ir pradėtos įgyvendinti.

Pasirašytos 1 kvietimo paramos sutartys:

 • UAB „Grūdintė“ ne žemės ūkio ekonominės veiklos plėtra teikiant krūmų tvarkymo paslaugas (pareiškėjas UAB „Grūdintė“);
 • Konditerijos gaminių cecho įkūrimas Kalnelio k., Joniškio r. (pareiškėjas MB "Tuko skanėstai")
 • Per tradicinius amatus verslumo link (pareiškėjas Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“)
 •  Materialinės bazės kūrimas skatinant vietos gyventojus užsiimti aromatinių ir prieskoninių augalų auginimu ir apdirbimu naudojant džiovinimo, spaudimo bei garinimo technologijas (pareiškėjas Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“)
 • Materialinės bazės kūrimas, įtraukiant vietos gyventojus skalbti, džiovinti rūbus ir tvarkyti namus (pareiškėjas Linkaičių kaimo bendruomenė)
 • Ekonominės veiklos skatinimas Stupurų kaimo bendruomenėje (pareiškėjas Stupurų kaimo bendruomenė).
   

Apie kiekvienos iš jų įgyvendinimą informuosime skiltyje „Vietos projektai“.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt