• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Pasiekti rezultatai atveria naujas galimybes

Paskelbta: 2022-09-05 13:54:58

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko Lietuvos vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų rezultatyvumo vertinimą ir antrinį rezultatyvumo vertinimą dėl galimybės inicijuoti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus.                                      

Mus pasiekė informacija, kad Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. Vietos plėtros strategijos rezultatyvumas pagal tris pagrindinius rodiklius yra pasiektas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės finansinis rezultatyvumas yra  97,63  proc., fizinis rezultatyvumas 133 proc., sukurtų naujų darbo vietų skaičius 141 proc..

Pasiekus tokį rezultatyvumą Joniškio VVG pateko tarp atrinktų 15 vietos veiklos grupių, kurios kurioms suteikiama galimybė inicijuoti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus ir siekti paramos sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams inicijuoti, įgyvendinti ir administruoti.

Rugsėjo mėnesį aptarus su Joniškio VVG valdyba bus rengiami Sumanių kaimų priemonės ar veiklos srities siūlymai ir su NMA derinami Vietos plėtros strategijos keitimai, kurie  bus teikiami Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetui.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt