• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Pareiškėjai buvo aktyvūs

Paskelbta: 2018-11-26 15:06:36

Šį rudenį vyko keli kvietimai teikti paraiškas vietos projektams.

Kvietimo Nr. 12 pagal VPS priemonę NVO ekonominės veiklos skatinimas metu gautos 5 paraiškos: Gaižaičių kaimo bendruomenė teikė paraišką projektui „Ekonominės veiklos skatinimas Gaižaičių kaimo bendruomenėje“,

Juodeikių kaimo bendruomenė teikė paraišką projektui „Verslumo skatinimas Juodeikių kaimo bendruomenėje“, Linkaičių kaimo bendruomenė teikė paraišką projektui „Materialinės bazės stiprinimas mažinant socialinę atskirtį įtraukiant vietos gyventojus pasiruošti maisto produktus kokybiškai ir greitai“, Drąsutaičių kaimo bendruomenė teikė paraišką projektui „NVO ekonominės veiklos skatinimas Drąsutaičių kaimo bendruomenėje“, Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“ teikė paraišką projektui „Ekonominės veiklos skatinimas Ziniūnų kaimo bendruomenėje „Obelėlė““.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 110 926  eurų, o prašoma paramos suma šiems 5 projektams 39621,15 eurų. Visos pateiktos paraiškos surinko būtiną balų skaičių, todėl galės gauti finansavimą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Į kvietimą Nr. 13 pagal VPS priemonės VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ gautos 5 paraiškos: UAB „Joniškio meistras“ teikė paraišką projektui "UAB „Joniškio meistras“ įmonės kūrimas", UAB „Lithempa“ teikė paraišką projektui "MB „Lithempa“ įsikūrimas", Sandra Rudienė teikė paraišką projektui "Apgyvendinimo paslaugų įkūrimas Kriukų miestelyje", UAB „Žemdos projektai“ teikė paraišką projektui "UAB „Žemdos projektai“ žemės kasimo darbų paslaugų teikimas", UAB „Žemės darbų technika“ teikė paraišką projektui "UAB „Žemės darbų technika“ žemės krovimo darbų paslaugų teikimas".

Bendra šio kvietimo teikti vietos projektus suma 272 552 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, o prašoma paramos suma šiems 5 projektams 592 029,55 Eur. Visos pateiktos paraiškos surinko būtiną balų skaičių. Projektai, kuriems bus skirtas finansavimas atrinkti pagal finansavimo sąlygų aprašuose numatytus atrankos kriterijus.

Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus pagal VPS priemonę "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" gautos 4 paraiškos:  Skaistgirio šv. Jurgio parapija teikė paraišką projektui "Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčios aplinkos atnaujinimas", Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ teikė paraišką projektui "Kalnelio kaimo bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams", Asociacija „Gataučių bendruomenė“ teikė paraišką projektui "Vaikų sporto ir žaidimų aikštelės įrengimas Gataučiuose", Mindaugių kaimo bendruomenė teikė paraišką projektui "Iš kiemo į didįjį krepšinį". Prašoma paramos suma šiems keturiems projektams 76 925,19 Eur, tačiau bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 55 836 Eur.  Projektai, kuriems bus skirtas finansavimas bus atrinkami pagal finansavimo sąlygų aprašuose numatytus atrankos kriterijus.

Lapkričio mėnesį dar laukiame paraiškų pagal VPS priemonę "VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“ (kvietimas Nr. 16).


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt