• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr.7

Paskelbta: 2018-02-19 10:46:33

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-16.4.
Remiamos veiklos: horizontalus ir vertikalus tiekimo grandinės dalyvių bendradarbiavimas, kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir vietos rinką, bei vietos lygmens rinkodaros veikla, susijusi su trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų plėtra.
Projektus gali teikti VVG teritorijoje registruoti (veiklą vykdantys) Žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiantys asmenys (ūkininkai, žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai ir perdirbėjai, kaimo vietovėse veikiančios MVĮ). (labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 19 d. 9.00 val. iki 2018 m. balandžio 5 d. 17.00 val.  
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Verslo plano forma (FSA 2 priedas)

Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 3 priedas)

Kvietimo Nr. 7 metu vietos projektų paraiškų negauta. Kvietimas vyko pagal priemonės veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-16.4.


Svarbūs dokumentai


VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS. Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt