• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

Paskelbta: 2017-12-12 10:40:25

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę NVO socialinės veiklos aktyvinimas  (LEADER-19.2-SAVA-6).

Remiamos veiklos: NVO materialinės bazės stiprinimas vykdant socialinę veiklą, renginių organizavimas, bendradarbiavimo veiklos skatinimas ir kt.
Projektus gali teikti registruoti ir vykdantys veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija, neįgaliųjų organizacija.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. gruodžio 15 d. 9.00 val. iki 2018 m. sausio 16 d. 17.00 val.  
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

 

Paprastas kvietimas teikti projektus
Finansavimo sąlygų aprašas
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)
"Vienos įmonės" deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 60 (ŠEŠIASDEŠIMT) BALŲ, SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis dėl pritarimo vietos projektams
 


 

Svarbūs dokumentai

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS. Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25

 


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt