• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 28

Paskelbta: 2021-11-17 14:40:58

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra“.
Remiamos veiklos: ūkininkų bei verslo įmonių, užsiimančių žemės ūkio veikla, žemės ūkio produktų apdorojimu ir perdirbimu, siekiant paskatinti jų plėtrą bei padidinti ekonominį konkurencingumą; fizinių asmenų, naujai įsiregistravusių ūkininkų, ūkininkų ir naujai susikūrusių privačių juridinių asmenų žemės ūkio ir su juo susijusios ekonominės veiklos pradžia kaimo vietovėse.
Paraiškas gali teikti VVG teritorijoje registruoti subjektai (asmenys). Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gruodžio 20 d. 9.00 val. iki 2022 m. sausio 25 d. 17.00 val.  
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vieta) VPS vykdytojos biuro patalpose. 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) (išskyrus karantino metu), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Verslo plano forma (FSA 2 priedas) 

Remiamų veiklų sąrašas (FSA 3 priedas)

.

Vienos įmonės deklaracijos forma

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos F1 1 priedas

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos F1 2 priedas

.

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMĄ

Vietos projektų, kuriems Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komitetas sprendimu pritaria ir rekomenduoja pradėti kitą vertinimo etapą, sąrašas

.
SVARBŪS DOKUMENTAI

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, suvestinė redakcija nuo 2021-06-01.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt