• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 23

Paskelbta: 2020-12-11 13:46:43

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius ir paramos gavėjas – pelno siekiantis juridinis asmuo)“ Nr. (LEADER-19.2-SAVA-2).
Remiamos veiklos: senjorų namai, jaunimo užimtumo laisvalaikio centas ir kt.  Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat verslo plane (FSA 2 priedas) pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės tikslus, remiamas veiklas.
Paraiškas gali teikti VVG teritorijoje registruoti (veiklą vykdantys) subjektai (asmenys), t.y. pelno siekiantys juridiniai asmenys.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gruodžio 14 d. 9.00 val. iki 2021 m. vasario 11 d. 17.00 val
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vieta) VPS vykdytojos biuro patalpose. 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) (išskyrus karantino metu), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Verslo plano forma (FSA 2 priedas)

.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

INFORMACIJA APIE NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMĄ

.

SVARBŪS DOKUMENTAI

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, suvestinė redakcija nuo 2020-12-03

SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES GAIRĖS

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ (EXCEL FORMATU)

SOCIALINIO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖS PILDYMO (EXCEL FORMATU) INSTRUKCIJA


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt