• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10

Paskelbta: 2018-05-15 09:30:04

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.6.
Remiamos veiklos: istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymo darbai, tradicinių amatų centrų veiklos plėtra.
Paraiškas gali teikti savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys, NVO, bendruomeninės organizacijos. Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono partnerystės VVG teritorijoje arba Joniškio rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma NVO).
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 17 d. 9.00 val. iki 2018 m. birželio 28 d. 17.00 val.    
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)
"Vienos įmonės" deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013
 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

PAK posėdžio protokolo dėl pritarimo projektams nutariamoji dalis

Svarbūs dokumentai

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS. Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt