• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Paskelbta: 2017-02-14 10:41:35

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti LEADER-19.2-6.2
NVO ekonominės veiklos skatinimas LEADER-19.2-SAVA-5
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. vasario 15 d. 9.00 val. iki 2017 m. kovo 15 d. 17.00 val.  
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.
 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.1
 

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4


Finansavimo sąlygų aprašas priemonei "Ūkio ir verslo plėtra" (verslui plėtoti)

Pirminė vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo aprašo 1 priedas)

Galutinė vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo aprašo 2 priedas)

Verslo planas (Vietos projektų finansavimo aprašo 3 priedas)

Įmonių susietumo deklaracija

"Vienos įmonės" deklaracija


Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti LEADER-19.2-6.2
 

Finansavimo sąlygų aprašas priemonei "Ūkio ir verslo plėtra" (verslui pradėti)

Pirminė vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo aprašo 1 priedas)

Galutinė vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo aprašo 2 priedas)

Verslo planas (Vietos projektų finansavimo aprašo 3 priedas)

Įmonių susietumo deklaracija

"Vienos įmonės" deklaracija


NVO ekonominės veiklos skatinimas LEADER-19.2-SAVA-5
 

Finansavimo sąlygų aprašas priemonei NVO ekonominės veiklos skatinimas

Pirminė vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo aprašo 1 priedas)

Galutinė vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo aprašo 2 priedas)

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma (Vietos projektų finansavimo aprašo 3 priedas)

"Vienos įmonės" deklaracija (Vietos projektų finansavimo aprašo 4 priedas)

Prie paraiškos pateikiami dokumentai


 

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį: jeigu keliems vietos projektams vertinimo metu skiriama ta pati balų suma, tačiau finansavimui neužtenka kvietimo biudžeto lėšų, projektai bus atrenkami pagal antrinius prioritetinius kriterijus.
Antriniai prioritetiniai kriterijai yra šie:

  • mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti;
  • vietos projekto paraiškoje įsipareigojama sukurti daugiau darbo vietų;
  • pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio;
  • pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2007–2013 metų. finansavimo laikotarpio;
  • prašoma mažesnė paramos suma vietos projektui įgyvendinti.

(detaliau apie antrinius kriterijus - Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 105 str.)
 

Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas 2017-03-05

Informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus

Informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatus

Informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus (patikslinta)


Informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus (patikslinta)


Informacija dėl lėšų skyrimo projektams 2018-01-10 PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis

 


Svarbūs dokumentai

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas
VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS ( Suvestinė redakcija nuo 2016-11-12 iki 2017-04-05)

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

Paslaugų žemės ūkiui sąrašas


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt